Kity pro izolaci DNAqPCR assaye

qPCR assaye pro referenční geny >> DetailySkrýt

qPCR assaye pro referenční geny jsou optimalizované systémy pro kvantifikaci genové exprese na transkripční úrovni pomocí real-time PCR. Standardně dodáváme soupravy pro lidské, potkaní a myší referenční (housekeeping) geny.

Přejít na stránku produktu >>

qPCR assaye na zakázku >> DetailySkrýt

Provádíme design a optimalizaci assayí pro měření exprese libovolných genů na transkripční úrovni pomocí kvantitativní real-time PCR. Poskytněte nám pouze základní informace o genu a my se již postaráme o vyhledání vhodné cílové sekvence.

Přejít na stránku produktu >>