Autentizace buněčných linií

Autentizace buněčných liniíV rámci našich biotechnologických služeb provádíme autentizace buněčných linií. Autentizace buněčných linií slouží k odhalení jejich případné záměny či cross-kontaminace, které jsou závažným problémem současného biomedicínského výzkumu.

 

Ceník

SlužbaKatalogové čísloCena bez DPH
autentizace buněčné linie - lidské1860na dotaz
autentizace buněčné linie - lidské, izolace DNA1861na dotaz
autentizace buněčné linie - ostatní1860-002na dotaz

Můžete zaslat přímo vzorek buněčné linie nebo izolovanou DNA.

 

Objednávka a dodání

Objednávku zasílejte na e-mailovou adresu . Do objednávky nezapomeňte uvést katalogové číslo. Další informace získáte na výše uvedené e-mailové adrese nebo na telefonech +420 495 056 394 a +420 056 327..

Výsledky autentizace buněčných linií zasíláme poštou do 10 pracovních dnů od obdržení vzorků. Výsledkem autentizace je potvrzení nebo vyloučení totožnosti buněčné linie. V případě, že se prokáže záměna či cross-kontaminace a STR profil dané buněčné linie se nachází ve veřejně přístupné databázi, provedeme identifikaci této linie.

 

Autentizace buněčných linií

Odhaduje se, že nepřesně definované buněčné linie jsou použity v experimentech 15-20 % publikovaných vědeckých prací, přičemž tento podíl se neustále zvyšuje.

Autentizace lidských buněčných linií je založena na akreditovaném testu, STR analýze, při které se porovnávají tzv. „short tandem repeats", úseky genomové DNA testované buněčné linie, vůči stejným úsekům buněčné linie s potvrzenou totožností. STR profily některých buněčných linií jsou zveřejněny jejich dodavateli (ATCC, ECACC). Touto metodou lze odhalit kontaminaci jinou lidskou linií. Využitím dalších metod, jsme schopni odhalit kontaminace jinými než lidskými liniemi.

Z jiných živočišných druhů provádíme autentizaci pomocí STR polymorfismů pro buněčné linie pocházející z:
- myší
- primátů
Provádíme autentizaci i jiných živočišných druhů, pomocí sekvenanční analýzy a profilování mtDNA.

Další možností je porovnání testované linie s původní vzorkem, kdy prokážeme, že v průběhu času nedošlo ke změně linie.

 

Požadavky na materiál

Zákazník poskytne izolovanou genomovou DNA testované buněčné linie, případně i originální buněčné linie s potvrzenou totožností (minimální koncentrace 50 ng/µl, minimální objem 10 µl, minimální čistota A260/280 1,8 +/- 0,1). Je-li STR profil originální buněčné linie zveřejněn ve veřejně přístupné databázi, stačí zaslat pouze genomovou DNA testované buněčné linie.

V případě zájmu je možné po dohodě zaslat pouze pelety sklizených buněk bez nutnosti izolovat genomovou DNA.

 

Literatura

Amanda Capes-Davis, George Theodosopoulos, Isobel Atkin, Hans G. Drexler, Arihiro Kohara, Roderick A.F. MacLeod, John R. Masters, Yukio Nakamura, Yvonne A. Reid, Roger R. Reddel and R. Ian Freshney. Check your cultures! A list of cross-contaminated or misidentified cell lines. Int J Cancer 2010; 127, 1-8.

Capes-Davis A, Neve RM. Authentication: A Standard Problem or a Problem of Standards? PLoS Biol 2016; 14(6).

Freedman LP, Gibson MC, Ethier SP, Soule HR, Neve RM, Reid YA. Reproducibility: changing the policies and culture of cell line authentication. Nat Methods 2015; 12(6), 493-7.