Detekce mykoplazmat

Detekce mykoplazmatPřítomnost mykoplazmat v buněčných liniích může významně ovlivnit výsledky prováděných experimentů. Provádíme testování eukaryotních buněčných linií na přítomnost všech druhů mykoplazmat z kultivačního média ve velmi krátkém čase.

 

Ceník

ProduktKatalogové čísloCena bez DPH
detekce mykoplazmat1830450 Kč

 

Objednávka a dodání

Vyplněný objednávkový formulář zasílejte na e-mailovou adresu . Do objednávky nezapomeňte uvést katalogové číslo. Příprava vzorků k testování je popsána níže. Další informace získáte na výše uvedené e-mailové adrese nebo telefonuech +420 495 056 394 a +420 495 056 327.

Výsledek testování zasíláme e-mailem ve formátu PDF do 5 pracovních dnů od přijetí vzorku. V naléhavých případech je možné po předchozí domluvě zaslat výsledky testování do 24 hodin. V tomto případě je k ceně připočítán příplatek 10 %.

 

Mykoplazmata v buněčných kulturách

Mykoplazmata jsou nejmenší a nejjednodušší prokaryota. Jsou původci řady onemocnění zvířat i lidí a mohou také způsobovat nepříjemné kontaminace v buněčných eukaryotních kulturách. Přítomnost mykoplazmat v buněčných liniích může významně ovlivnit výsledky prováděných experimentů, neboť mykoplazmata mohou:

 • ovlivňovat rychlost růstu buněk
 • indukovat vznik morfologických změn
 • indukovat vznik chromozomálních aberací
 • ovlivňovat metabolismus aminokyselin a nukleových kyselin
 • indukovat buněčnou transformaci
 • ovlivňovat přenos molekul přes buněčnou membránu.

 

Příprava vzorků pro detekci mykoplazmat

Zákazník poskytne 1-2 ml kultivačního média. Pro zajištění spolehlivého výsledku je při přípravě vzorku média nutné dodržet následující doporučení:

 • Po rozmražení buněčného štoku z tekutého dusíku kultivovat buněčnou kulturu při standardních kultivačních podmínkách minimálně po dobu 14 dnů.
 • Buňky pěstovat v doporučeném množství média pro danou kultivační nádobu (např. 5 ml média na kultivační láhev o povrchu 25 cm2), nepřekračovat maximální doporučené množství.
 • Konfluence buněk v době odběru média musí být minimálně 80 %.
 • Sběr vzorku média k testování je nutné provádět nejdříve 2 dny po poslední výměně média.
 • 1-2 ml odebraného kultivačního média centrifugovat (1500 rpm, 5 minut, při pokojové teplotě) a přepipetovat do nové zkumavky.
 • Médium uchovávat maximálně 14 dní při teplotě -70 °C.
 • Během přepravy vzorků od zákazníka nesmí jejich teplota přesáhnout 25 °C. Doba přepravy přitom nesmí překročit 48 hodin.