gb Easy PCR Master Mix

gb Easy PCR Master Mixgb Easy PCR Master Mix je optimalizovaná směs komponent určená především pro real-time PCR. Obsahuje hot-start Taq DNA polymerázu, pufr, dNTP a MgCl2. Pro namíchání reakční směsi stačí přidat primery, sondu a templát.

 

Doporučené použití gb Master Mixů >>

 

Ceník

ProduktKatalogové čísloCena bez DPH
gb Easy PCR Master Mix (100 rxn)3006990 Kč

* 1 balení obsahuje 1 ml Master Mixu dostačující pro 100 PCR reakcí o objemu 20 µl.

 

Objednávka a dodání

Pro objednání či dotaz na cenu produktu využijte zákaznický portál Generi Biotech. Soupravy odesíláme českou poštou nebo zásilkovou přepravní službou do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky.

Další informace či asistenci při vytvoření přístupu do portálu získáte na telefonním čísle +420 495 056 253, dále se na nás můžete obrátit prostřednictvím emailové adresy .

 

Parametry produktu

  • Master Mix je 2× koncentrovaný
  • obsahuje všechny komponenty nutné k provedení PCR
  • je vhodný pro většinu aplikací real-time PCR (lze jej využít např. pro kvantifikaci genové exprese či detekci SNP)
  • polymeráza je typu hot-start s krátkým aktivačním časem (3 min / 95 °C), má 5´-3´ polymerázovou a exonukleázovou aktivitu, 3´-5´ exonukleázovou aktivitu postrádá
  • pokud potřebujete kvantifikovat málo koncentrované vzorky nebo vzorky u nichž lze očekávat výskyt inhibitorů PCR, doporučujeme vyzkoušet gb Ideal PCR Master Mix nebo gb Elite PCR Master Mix
  • porovnání jednotlivých Master Mixů z naší nabídky naleznete zde
  • potřebujete-li pro své experimenty pasivní referenční barvivo, dodáváme jej samostatně