gb HEMO MTHFR (A1298C)

gb HEMO MTHFR 1298Kit slouží k detekci mutace A1298C v genu MTHFR (methylentetrahydrofolátreduktáza) v lidské genomové DNA a je určen pro klinickou in vitro diagnostiku. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond.

 

ProduktKatalogové čísloCena bez DPH
gb HEMO MTHFR (A1298C), 100 rxn3203na dotaz
gb HEMO MTHFR (A1298C), 25 rxn3203-025na dotaz

1 balení obsahuje reagencie pro 100 nebo 25 PCR reakcí o objemu 20 µl.

 

Objednávka a dodání

Pro objednání či dotaz na cenu produktu využijte zákaznický portál Generi Biotech. Soupravy odesíláme českou poštou nebo zásilkovou přepravní službou do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky.

Další informace či asistenci při vytvoření přístupu do portálu získáte na telefonním čísle +420 495 056 253, dále se na nás můžete obrátit prostřednictvím emailové adresy .

 

Parametry produktu

  • kit je určen pro klinickou in vitro diagnostiku, CE IVD certifikován
  • detekční assay je připravena ve formě ready-to-use, stačí již přidat pouze vzorek DNA
  • pracovní rozsah kitu (vstupní koncentrace DNA) je 1–100 ng/µl
  • součástí kitu jsou pozitivní kontroly (standardy) pro všechny tři genotypy a negativní kontrola
  • stanovení je založeno na principu real-time PCR s dvojicí fluorescenčně značených hydrolyzačních sond (alelická diskriminace)
  • detekce probíhá v kanálech FAM (wild type alela) a HEX (mutovaná alela)
  • kit má stejný teplotní profil jako ostatní diagnostické kity ze skupiny HEMO, GENETIC a PHARM
  • kit je validován na real-time PCR cyklérech Rotor-Gene 3000/6000/Q (Corbett Research, Qiagen), iCycler iQ5 a CFX96/CFX96Touch (Bio-Rad), ABI 7500/7500 Fast/7900HT (Applied Biosystems), AriaMx a Stratagene Mx3000P/Mx3005P (Agilent Technologies), SmartCycler (Cepheid), Mic (Bio Molecular Systems)
  • na našich stránkách si můžete stáhnout manuály nastavení jednotlivých cyklérů

 

Klinické souvislosti

Gen MTHFR kóduje protein metylentetrahydrofolátreduktázu (MTHFR), který je hlavním regulačním enzymem metabolizmu homocysteinu a kyseliny listové (folátů). Katalyzuje přeměnu 5, 10-metylentetrahydrofolátu na 5-metyltetrahydrofolát, který je kosubstátem při remetylaci aminokyseliny homocysteinu na metionin. Foláty jsou přenašeče jednouhlíkatých jednotek a jsou metabolizovány za využití kofaktorů, jako jsou riboflavin, kobalamin a vitamín B6. Příjem těchto vitamínů tedy může ovlivňovat hladinu homocysteinu v krvi. Mezi nejčastější mutace v genu MTHFR patří jednonukleotidová záměna A1298C, která v proteinu odpovídá nahrazení glutamové kyseliny alaninem v pozici 429. Přítomnost mutace A1298C v genu MTHFR vede ke snížení aktivity enzymu. Důsledkem je zvýšená hladina homocysteinu v krvi a naopak nedostatek metioninu například pro metylaci DNA. Nižší katalytická aktivita enzymu MTHFR naopak způsobí, že je více 5, 10 metylentetrahydrofolátu využito k syntéze DNA a její opravě.

Výskyt mutace MTHFR 1298 dosahuje ve zdravé Evropské populaci přibližně 20–35 %. Mutaci lze vzhledem k relativně vysokému výskytu a mírnějším dopadům na lidské zdraví označovat i jako genový polymorfizmus. Homozygoti MTHFR A1298C mají zachováno 60–70 % aktivity enzymu, proto jsou účinky této mutace mírnější ve srovnání s mutací C677T. MTHFR A1298C heterozygot nepředstavuje vážnou zdravotní komplikaci. Nadbytek homocysteinu negativně ovlivňuje plazmatické bílkoviny i cévní stěnu, což přispívá k rozvoji aterosklerózy a trombózy. Trombotické komplikace (trombofilie) zapříčiněné mutací A1298C se projeví především v součinnosti s dalšími rizikovými faktory (MTHFR mutace C677T, mutace G20210A ve faktoru II, Leidenská mutace, dlouhodobá imobilizace, nevhodná životospráva, hormonální antikoncepce) a vliv mutací roste s počtem postižených alel v genotypu. Homocystein bývá dáván do souvislosti i s Alzheimerovou chorobou a jaterní fibrózou po transplantaci nebo prodělané hepatitidě C. Postižení vzájemných přeměn derivátů kyseliny listové a hypometylace DNA vedou k přestavbám chromozomů a změnám regulace genové exprese, čímž přispívají ke vzniku některých druhů rakoviny, vrozených defektů neurální trubice a Downova syndromu. U některých druhů rakoviny byl ale pozorován i protektivní účinek snížené aktivity MTHFR, pravděpodobně v důsledku zvýšené dostupnosti 5, 10 metylentetrahydrofolátu pro syntézu a reparace DNA. Přítomnost většího počtu mutací genu MTHFR je spojována se sníženou životaschopností plodu, s rozvojem neplodnosti u mužů i výskytem diabetes mellitus II. typu.

Odborná literatura:

Palomino-Morales R., Gonzalez-Juanatey C., Vazquez-Rodriguez T. R., Rodriguez L., Miranda-Filloy J .A., Fernandez-Gutierrez B., Llorca J., Martin J. et Gonzalez-Gay M. A., 2010, A1298C polymorphism in the MTHFR gene predisposes to cardiovascular risk in rheumatoid arthritis, Arthritis Research and Therapy 12: 1–8

Mtiraoui N., Ezzidi N., Chaieb M., Marmouche H., Aouni Z., Chaieb A., Mahjoub T., Vaxillaire M. et Almami W. Y., 2007, MTHFR C677T and A1298C gene polymorphisms and hyperhomocysteinemia as risk factors of diabetic nephropathy in type 2 diabetes patiens, Diabetes Research and Clinical Practise 75: 99–106

Hustad S., Midttun O., Schneede J., Vollset S. E., Grotmol T. et Ueland P. M., 2007, The Methylenetetrahydrofolate Reductase 677CrT Polymorphism as a Modulator of a B Vitamin Network with Major Effects on Homocysteine Metabolism, The American Journal of Human Genetics 80: 846–855

Gocken C., Kocak N. et Pekgor A., 2011, Methylenetetrahydrofolate Reductase Gene Polymorphisms in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Int J Med Sci 8 (7): 523–528

Bagheri M. et Abdi Rad I., 2010, Frequency of the Methylenetetrahydrofolate Reductase 677CT and 1298AC mutations in an Iranian Turkish female population, J Clin Med 5 (3): 171–177