gb ONCO CLL

gb ONCO CLLKit slouží ke stanovení prognózy CLL z RNA lidských B-lymfocytů periferní krve a je určen pro klinickou in vitro diagnostiku. Je založen na kvantitativní real-time PCR s fluorescenčně značenými sondami a obsahuje všechny komponenty pro provedení stanovení.

 

ProduktKatalogové čísloCena bez DPH
gb ONCO CLL3240-010na dotaz

1 balení obsahuje reagencie pro 30 PCR reakcí o objemu 20 µl - pro otestování 10 pacientů.

 

Objednávka a dodání

Pro objednání či dotaz na cenu produktu využijte zákaznický portál Generi Biotech. Soupravy odesíláme českou poštou nebo zásilkovou přepravní službou do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky.

Další informace či asistenci při vytvoření přístupu do portálu získáte na telefonním čísle +420 495 056 253, dále se na nás můžete obrátit prostřednictvím emailové adresy .

 

Parametry produktu

  • rychlé a spolehlivé stanovení prognózy pacientů s CLL
  • rozdělení pacientů do prognostických skupin na základě změny genové exprese tří klíčových genů
  • kit je určen pro klinickou in vitro diagnostiku a CE IVD certifikován
  • detekční assaye jsou připraveny ve formě ready-to-use, stačí již přidat pouze vzorek cDNA
  • doporučené vstupní množství RNA do reverzní transkripce je 500–1000 ng (Mastermix pro reverzní transkripci je součástí kitu)
  • součástí kitu jsou negativní a pozitivní kontrola
  • detekce probíhá ve fluorescenčním kanálu FAM
  • analýzu lze provést pomocí většiny dostupných typů real-time PCR cyklerů: Rotor-Gene 3000/6000/Q (Corbett Research), iCycler iQ5 a CFX96/CFX96Touch (Bio-Rad), ABI 7300 a 7900HT (Applied Biosystems), LC 480 (Roche), AriaMx (Agilent Technologies)
  • na našich stránkách si můžete stáhnout manuály nastavení jednotlivých cyklérů a také vyhodnocovací tabulku pro zařazení daného vzorku do jedné ze dvou prognostických skupin (skupina pacientů s lepší prognózou / s horší prognózou)

 

Klinické souvislosti

Chronická lymfocytární leukémie (CLL) postihuje zejména starší osoby (medián věku při diagnóze 65 let). Jedná se o nejčastější leukemické onemocnění v Evropě a Severní Americe, kde tvoří přibližně 30 % leukemických onemocnění u dospělých. CLL se vyskytuje přibližně dvakrát častěji u mužů než u žen.
CLL se projevuje akumulací maligních B-lymfocytů. Buňky jsou zralé, ale nefunkční. Průběh onemocnění může být značně heterogenní. Zatímco někteří pacienti žijí i několik let bez nutnosti léčby, u jiných progreduje choroba podstatně rychleji.

Prognózu pacienta s chronickou lymfocytární leukemií lze určit např. na základě přítomnosti či nepřítomnosti somatických hypermutací variabilní oblasti těžkého řetězce imunoglobulinu (IGHV). Somatické hypermutace IGHV představují fyziologický proces, kterým se za normálních okolností zvyšuje různorodost protilátek. Pacienti s mutovaným IGHV mají podstatně příznivější prognózu než pacienti s nemutovaným IGHV.

Analýza mutačního stavu IGHV je poměrně časově náročná, což vedlo k hledání zástupných prognostických markerů, jejichž stanovení by bylo snadnější. Z toho důvodu je v současnosti stále častěji sledována exprese vybraných prognostických markerů korelující s přepokládaným vývojem nemoci.

 

Odborná literatura:

Plesingerova H, Librova Z, Plevova K, Libra A, Tichy B, Skuhrova Francova H, Vrbacky F, Smolej L, Mayer J, Bryja V, Doubek M, Pospisilova S; COBLL1, LPL and ZAP70 expression defines prognostic subgroups of chronic lymphocytic leukemia patients with high accuracy and correlates with IGHV mutational status. Leuk Lymphoma. 2017 Jan;58(1):70-79. Epub 2016 May 17.

Adam Z, Šmardová J, Krejčí M, Klabusay M, Brychtová Y and Mayer J. 2008. Chronická B lymfatická leukémie, 177–196. In: Hematologie – přehled maligních hematologických nemocí, 2. doplněné a zcela přepracované vydání. Grada Publishing, Praha.

Hallek M and Pflug N. 2010. Chronic lymphocytic leukemia. Ann Oncol. 2010. Suppl 7:vii154–64.

Damle R, Wasil T, Fais F, Ghiotto F, Valetto A et al. 1999. Ig V gene mutation status and CD38 expression as novel prognostic indicators in chronic lymphocytic leukemia. Blood 94(6):1840–7.

Hamblin TJ, Davis Z, Gardiner A, Oscier DG, Stevenson FK. 1999. Unmutated Ig V(H) genes are associated with a more aggressive form of chronic lymphocytic leukemia. Blood. 94(6):1848–54.

Hallek M, Cheson BD, Catovsky D, Caligaris-Cappio F, Dighiero G, Döhner H, Hillmen P, Keating MJ, Montserrat E, Rai KR, Kipps TJ; International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia. 2008. Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic lymphocytic leukemia: a report from the International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia updating the National Cancer Institute-Working Group 1996 guidelines. Blood. 111(12):5446–56.