gb PHARM CYP2C19

gb GENETIC DPYD*2AKit slouží k detekci mutací rs4244285, rs4986893 a rs12248560 v genu pro CYP2C19 v lidské genomové DNA. Kit je založen na metodice real-time PCR s následnou analýzou alelické diskriminace.


 

ProduktKatalogové čísloCena za kus bez DPH
gb PHARM CYP2C19, 25 rxn3254-025na dotaz
gb PHARM CYP2C19, 50 rxn3254-050na dotaz

1 balení obsahuje reagencie pro 25 nebo 50 PCR reakcí o objemu 20 µl.

 

Objednávka a dodání

Pro objednání či dotaz na cenu produktu využijte zákaznický portál Generi Biotech. Soupravy odesíláme českou poštou nebo zásilkovou přepravní službou do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky.

Další informace či asistenci při vytvoření přístupu do portálu získáte na telefonním čísle +420 495 056 253, dále se na nás můžete obrátit prostřednictvím emailové adresy .

 

Parametry produktu

  • kit je určen pro klinickou in vitro diagnostiku, CE IVD certifikován
  • kit umožňuje určit polymorfismy CYP2C19*2, CYP2C19*3 a CYP2C19*17 v homozygotní či heterozygotní variantě
  • detekční assaye jsou připraveny ve formě ready-to-use, stačí již přidat pouze vzorek DNA
  • pracovní rozsah kitu je 2–100 ng/µl vstupní koncentrace gDNA
  • součástí kitu jsou pozitivní kontroly pro všechny vyšetřované polymorfismy ve variantách WT, MUT, HET a negativní kontrola
  • stanovení je založeno na principu real-time PCR s následnou analýzou alelické diskriminace s využitím dvojice fluorescenčně značených hydrolyzačních sond
  • detekce probíhá v kanálech FAM (wild-type alely) a HEX (mutované alely)
  • kit má stejný teplotní profil jako ostatní diagnostické kity ze skupiny HEMO, GENETIC a PHARM
  • kit je validován na real-time PCR cyklérech Rotor-Gene 3000/6000/Q (Corbett Research, Qiagen), CFX96/CFX96Touch (Bio-Rad) a ABI 7500/7500 Fast (Applied Biosystems)
  • na našich stránkách si můžete stáhnout manuály nastavení jednotlivých cyklérů

 

Klinické souvislosti

CYP2C19 je klinicky významný enzym, který se podílí na biotransformaci řady léčiv ze skupiny antidepresiv(1), antikoagulancií(2) a antimykotik(3). Genotypizaci CYP2C19 před nasazením těchto léčiv doporučují ve svých guidelines Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) a Dutch Pharmacogenetics Working Group (DPWG).

Závažné následky změn v množství či aktivitě enzymu představují vedlejší účinky související s léčbou klopidogrelem. Klopidogrel je velmi účinné antiagregans, jehož účinek je založen na nevratné inhibici P2RY12 receptoru destiček. Jde o proléčivo, které je aktivováno komplexem cytochromu P450, převážně formou CYP2C19. Pomalí metabolizátoři jsou v kavkazské populaci nejčastěji nositeli alely *2 a *3, zatímco ultrarychlá metabolizace je spojována s alelou *17. Pomalí metabolizátoři nevytvářejí aktivní formu léčiva, což může vést k selhání léčby a rozvoji trombotických komplikací. Naopak ultrarychlí metabolizátoři jsou ohroženi krvácivými stavy v důsledku snížené aktivity destiček.

 

Odborná literatura:

1. J. Hicks et al., Clin. Pharmacol. Ther. 102, 37-44 (2017).

2. S. A. Scott et al., Clin. Pharmacol. Ther. 94, 317-323 (2013).

3. B. Moriyama et al., Clin. Pharmacol. Ther. 102, 45-51 (2017).