gb Reverse Transcription Kit

gb Reverse Transcription KitKit pro reverzní transkripci umožňuje velmi jednoduchý, rychlý a efektivní přepis z RNA do cDNA s vysokými výtěžky. Je dodáván jako dvousložkový a obsahuje reverzní transkriptázu typu M-MLV.

 

Ceník

ProduktKatalogové čísloCena bez DPH
gb Reverse Transcription Kit (20 rxn)30122 680 Kč

* 1 ks obsahuje reagencie dostačující min. pro 20 reverzních transkripcí o objemu 20 µl.

 

Objednávka a dodání

Vyplněný objednávkový formulář zasílejte na e-mailovou adresu . Do objednávky je třeba uvést katalogové číslo a Vámi požadované množství.

gb Reverse Transcription Kit odesíláme poštou nebo zásilkovou přepravní službou na ledu do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky. Další informace získáte na výše uvedené e-mailové adrese nebo telefonech +420 495 056 327 nebo +420 495 056 253.

 

Parametry produktu

  • produkt je připraven ve dvousložkové formě, po smíchání složek A (solution) a B (enzyme) stačí pouze přidat vzorek RNA
  • spojením obou složek vznikne 2× koncentrovaný mix dostačující pro 20 reakcí
  • přepis z RNA do cDNA probíhá v jednom kroku, bez nutnosti předchozí denaturace
  • vstupní množství RNA do reverzní transkripce je 100–1000 ng
  • reverzní transkriptáza je typu M-MLV, je schopná efektivně syntetizovat molekuly cDNA do délky 13 kilobazí při optimální teplotě 42 °C
  • ve směsi jsou oligonukleotidy poly(dT) i degenerované hexamery – kit lze tedy využít pro reverzní transkripci i RNA bez poly A konců