gb Reverse Transcription Kit

gb Reverse Transcription KitKit pro reverzní transkripci umožňuje velmi jednoduchý, rychlý a efektivní přepis z RNA do cDNA s vysokými výtěžky. Je dodáván jako dvousložkový a obsahuje reverzní transkriptázu typu M-MLV.

 

Ceník

ProduktKatalogové čísloCena bez DPH
gb Reverse Transcription Kit (20 rxn)30122 680 Kč

* 1 ks obsahuje reagencie dostačující min. pro 20 reverzních transkripcí o objemu 20 µl.

 

Objednávka a dodání

Pro objednání či dotaz na cenu produktu využijte zákaznický portál Generi Biotech. Soupravy odesíláme českou poštou nebo zásilkovou přepravní službou do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky.

Další informace či asistenci při vytvoření přístupu do portálu získáte na telefonním čísle +420 495 056 253, dále se na nás můžete obrátit prostřednictvím emailové adresy .

 

Parametry produktu

  • produkt je připraven ve dvousložkové formě, po smíchání složek A (solution) a B (enzyme) stačí pouze přidat vzorek RNA
  • spojením obou složek vznikne 2× koncentrovaný mix dostačující pro 20 reakcí
  • přepis z RNA do cDNA probíhá v jednom kroku, bez nutnosti předchozí denaturace
  • vstupní množství RNA do reverzní transkripce je 100–1000 ng
  • reverzní transkriptáza je typu M-MLV, je schopná efektivně syntetizovat molekuly cDNA do délky 13 kilobazí při optimální teplotě 42 °C
  • ve směsi jsou oligonukleotidy poly(dT) i degenerované hexamery – kit lze tedy využít pro reverzní transkripci i RNA bez poly A konců