Certifikáty GENERI BIOTECH

 

Znalecký ústav

Společnost GENERI BIOTECH byla ministerstvem spravedlnosti ČR jmenována znaleckým ústavem a zapsána pod č.j. 202/2004-ODS-ZN/11 do prvního oddílu seznamu ústavů vykonávajících znaleckou činnost v oboru určování otcovství pomocí DNA.

 

ISO 9001:2009

GENERI BIOTECH je certifikovaná společnost pro normu řízení kvality ISO 9001:2009 a podléhá každoročním auditům, při nichž je testováno, jestli to, co GENERI BIOTECH deklaruje, je také prakticky plněno. GENERI BIOTECH má plnou certifikaci na veškeré pracovní a administrativní postupy (tzv. bez vyloučení).

 

ISO 13485:2012

Společnost GENERI BIOTECH jako výrobce CE IVD diagnostických souprav je certifikována pod normou ČSN EN ISO 13485:2012. Tato norma vhodně doplňuje normu ISO 9001 a požadavky této normy jsou aplikovány v širokém spektru výroby, včetně výrobků, které nespadají přímo pod in-vitro diagnostika.

 

Osvědčení o akreditaci

Testovací laboratoř GENERI BIOTECH je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci (ČIA), který pravidelně kontroluje plnění požadavků normy ISO 17 025 a legislativních předpisů. Získání akreditace ukazuje na vysokou kvalitu laboratoře, která je dozorována nezávislým orgánem.

 

Vysoce riziková biologická agens

Společnost GENERI BIOTECH s.r.o. je již od roku 2004 držitelem povolení k nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens, která jsou využívána pro výzkum a vývoj diagnostických souprav.

 

GMO - geneticky modifikované organizmy

Pro potřeby produkce rekombinantích proteinů, molekulárního klonování a dalších činností je společnost držitelem povolení k nakládání s GMO.

 

Certifikáty odborných auditů ke stažení >>

Ocenění GENERI BIOTECH ke stažení >>