Certifikáty GENERI BIOTECH

 

Znalecký ústav

Společnost GENERI BIOTECH byla ministerstvem spravedlnosti ČR jmenována znaleckým ústavem a zapsána pod č.j. 202/2004-ODS-ZN/11 do prvního oddílu seznamu ústavů vykonávajících znaleckou činnost v oboru určování otcovství pomocí DNA.

 

ISO 9001:2016

GENERI BIOTECH je certifikovaná společnost pro normu řízení kvality ISO 9001:2016 a podléhá každoročním auditům, při nichž je testováno, jestli to, co GENERI BIOTECH deklaruje, je také prakticky plněno. GENERI BIOTECH má plnou certifikaci na veškeré pracovní a administrativní postupy (tzv. bez vyloučení).

 

ISO 13485 ed.2:2016

Společnost GENERI BIOTECH jako výrobce CE IVD diagnostických souprav je certifikována pod normou ČSN EN ISO 13485 ed.2:2016. Tato norma vhodně doplňuje normu ISO 9001 a požadavky této normy jsou aplikovány v širokém spektru výroby, včetně výrobků, které nespadají přímo pod in-vitro diagnostika.

 

SVP v rozsahu kontroly kvality

Společnost GENERI BIOTECH s.r.o. je držitelem certifikátu správné výrobní praxe (SVP) pro kontrolní laboratoř. Rozsah zkoušek je zaměřen na biologické zkoušky, především analýzu DNA pomocí molekulárně biologických metod.

 

Správná laboratorní praxe SLP

Testovací zařízení má povolení podle směrnice 2004/9/ES k provádění neklinických studií založených na analýzách pomocí molekulárně biologických metod.

 

Osvědčení o akreditaci

Testovací laboratoř GENERI BIOTECH je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci (ČIA), který pravidelně kontroluje plnění požadavků normy ISO 17 025 a legislativních předpisů. Získání akreditace ukazuje na vysokou kvalitu laboratoře, která je dozorována nezávislým orgánem.

 

Vysoce riziková biologická agens

Společnost GENERI BIOTECH s.r.o. je již od roku 2004 držitelem povolení k nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens, která jsou využívána pro výzkum a vývoj diagnostických souprav.

 

GMO - geneticky modifikované organizmy

Pro potřeby produkce rekombinantích proteinů, molekulárního klonování a dalších činností je společnost držitelem povolení k nakládání s GMO.

 

Certifikáty odborných auditů ke stažení >>

Ocenění GENERI BIOTECH ke stažení >>