Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti GENERI BIOTECH s.r.o. platí pro všechny typy produktů a služeb v oblasti molekulární biologie. Tyto podmínky se netýkají služeb pro veřejnost. Případná odchylná písemná ujednání účastníků mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 

Cena produktů a služeb

Aktuální internetové verze katalogů produktů a služeb mají přednost před tištěnými verzemi katalogů, pokud existují. Katalogy a ceníky jsou platné až do doby jejich nahrazení novou verzí.

Pro upřesnění ceny produktů a služeb je zákazník oprávněn vyžádat si cenovou nabídku, jejíž platnost je 60 kalendářních dnů ode dne vystavení, není-li uvedeno jinak.

Ceny produktů a služeb jsou uváděny bez DPH. U vybraných produktů je cena na dotaz. V tomto případě je nutné nás kontaktovat pro aktuální cenovou nabídku.

 

Objednání zboží

Objednání zboží probíhá na základě objednávky.

Objednávky oligonukleotidů a sond pro real-time PCR je možné provést výhradně v zákaznickém portálu, jako přihlášený či nepřihlášený uživatel. Po odeslání objednávky dostane zákazník potvrzující e-mail s informací, že se na jeho objednávce (uvedeno číslo objednávky a datum) začalo pracovat a od této chvíle ji už nelze měnit. Průběh zakázky pak lze sledovat po přihlášení do Portálu pod ikonkou Historie.

Objednávky ostatních produktů nebo služeb lze zasílat písemně nebo pomocí vyplněného objednávkového formuláře na e-mailovou adresu info@generi-biotech.com. Objednávky jsou též možné skrze zákaznický portál. Telefonické objednávky nejsou možné. Opět při přijetí dané objednávky dostane zákazník potvrzující e-mail s informací o přijetí dané objednávky, kdo se o danou zakázku stará a na koho se v případě dotazů může zákazník obrátit.

 

Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:

název a sídlo firmy

kontakt: e-mail, telefon (popř. fax)

IČO a DIČ

objednané produkty nebo služby a jejich množství

dodací podmínky – dodací adresa a osoba, která si dané zboží objednává

+ případné další specifické požadavky

Za případné chyby a omyly v objednávce ze strany zákazníka neručíme.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůžeme splnit, uvědomíme o tom bezprostředně zákazníka telefonicky nebo emailem s uvedením jiných možných variant splnění objednávky.

 

Dodací podmínky

 

Dodací lhůty

Dodávky zboží realizujeme dle dostupnosti produktů a provozních možností vždy v co nejkratším termínu, obvykle do 5 pracovních dnů.

 

Dodací lhůty našich produktů a služeb jsou následující:

 

Oligonukleotidy a sondy pro real-time PCR:

Pro oligonukleotidy jsou dostupné dodací lhůty A, B a EXPRESS 24.

V případě volby dodací lhůty A a EXPRESS 24 je zákazníkovi účtován příplatek.

Standardně dodáváme oligonukleotidy a sondy pro real-time PCR ve vysušeném stavu ve 2 ml zkumavce. Oligonukleotidy některých specifických sekvencí (bohatých na G-C) nelze po jejich vysušení opětovně úspěšně rozpustit, protože vytvářejí nerozpustné nebo obtížně rozpustné komplexy, proto jsou tyto oligonukleotidy těchto suspektních sekvencí dodávány v nevysušeném stavu s upozorněním na možný výskyt tohoto jevu, pokud by byly vysušeny.

Standardně je doprovodným iontem amonný nebo triethylamonný ion. Pro některé aplikace (NMR spektroskopie) jsou však tyto ionty nevhodné. Na požádání je proto možné doprovodný ion změnit na Na+ (uvádějte do poznámky v objednávkovém formuláři). Spolu s oligonukleotidy je dodána kartička s parametry oliga a návodem na ředění.

Sondy pro real-time PCR jsou dodávány pouze ve formě sodné soli (biologicky aktivní forma) a purifikovány chromatografií, takže výsledný produkt obsahuje čistý značený oligonukleotid v objednaném množství.

 

Ostatní produkty a služby:

PCR reagencie (Master Mixy, gb Reverse Transcription Kit, Pasivní referenční barvivo) odesíláme poštou nebo zásilkovou přepravní službou na suchém ledu do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky.

Izolační kity odesíláme poštou nebo zásilkovou přepravní službou do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky.

qPCR assaye a kity pro referenční geny odesíláme poštou nebo zásilkovou přepravní službou do 5 pracovních dnů a assaye na zakázku do 15 pracovních dnů od obdržení objednávky.

IVD kity odesíláme poštou nebo zásilkovou přepravní službou na suchém ledu do 5 pracovních dnů (gb MICRO Biothreatagents do 10 pracovních dnů) od obdržení objednávky.

Dodací lhůta proteinů bude sdělena zákazníkovi na vyžádání.

Izoláty plazmidů odesíláme poštou při teplotě < 8 °C do 15 pracovních dnů od obdržení objednávky. Plazmid je zasílán jako roztok ve sterilním TE pufru (na vyžádání ve sterilní deionizované vodě). Zákazník dále obdrží informace o koncentraci a čistotě.

Výsledek detekce mykoplazmat zasíláme e-mailem ve formátu PDF do 5 pracovních dnů od přijetí vzorku. V naléhavých případech je možné po předchozí domluvě zaslat výsledky testování do 24 hodin. V tomto případě je k ceně připočítán příplatek 10 %.

Výsledky testování cytotoxicity zasíláme poštou do 25 pracovních dnů od obdržení objednávky.

Výsledky autentizace buněčných linií zasíláme poštou do 10 pracovních dnů od obdržení vzorků.

 

Teplotní podmínky během dodání, informace o uložení produktů

Tvoří-li dodávku produkty, které mohou být přepravovány i uchovávány za běžné okolní teploty, jsou běžně odesílány doporučenou poštou bez zvláštního označení.

Tvoří-li dodávku produkty, které mohou být přepravovány za běžné okolní teploty, ale uchovávány za snížené teploty, jsou běžně odesílány doporučenou poštou s výrazným upozorněním na obalu, že po přijetí mají být uloženy v +4 °C.

Tvoří-li dodávku produkty, které musí být přepravovány na ledu (tj. s mrazicími vložkami) nebo na suchém ledu, jsou odeslány expresní přepravní službou. Na obalu jsou vždy uvedeny údaje o teplotních podmínkách přepravy a uchovávání.

 

Dodání na suchém ledu

Zásilky na suchém ledu jsou obvykle expedovány od pondělí do středy. Ve výjimečných případech je možné odeslání i ve čtvrtek, ale pouze po ověření, že daná osoba, která má zboží převzít, bude následující den přítomna. Dané zásilky mohou být odeslány jen tam, kam přijdou nejpozději do pátku.

 

Způsob přepravy

V případě objednávek oligonukleotidů a sond si způsob přepravy volí zákazník při zadávání objednávky - sám z možností uvedených níže. Pokud není způsob dopravy zvolen zákazníkem, zásilka je odeslána poštou (neobsahuje-li produkty na ledu) nebo přepravní službou (obsahuje-li produkty na ledu). V případě objednávek ostatních produktů a služeb volí způsob přepravy výrobce.

Doporučenou poštou: zásilky do 10 000 Kč (bez DPH), které lze přepravovat při okolní teplotě, jsou odesílány jako běžná doporučená zásilka, pokud zákazník nezvolí jiný druh přepravy.

Zásilky nad 10 000 Kč (bez DPH) jsou standardně odesílány jako cenné psaní.

EMS: lze odesílat zásilky do 30 000 Kč (bez DPH). EMS umožňuje sledování zásilky podle jejího čísla na internetu (tracking number). Provozovatel zaručuje v ČR dodání následující pracovní den do 14:00 hod.

PPL: lze doručovat zásilky do 50 000 Kč (bez DPH). Nad 50 000 Kč doprava s pojištěním zásilky. PPL má dostupné sledování zásilky podle jejího čísla na internetu (tracking number). Provozovatel zaručuje v ČR dodání následující pracovní den do 18:00 hod.

Způsob dopravy do zahraničí se volí podle možností dané země.

 

Stornování objednávky

Možnost změny objednávky na syntézu oligonukleotidů a sond pro real-time PCR či její stornování lze provést bez vzniklých nákladů před započetím její výroby, což je v době, kdy je u objednávky v poli stav „přijatá" nebo „rozpracovaná". Pokud je stav vyšší - tedy, „ve výrobě", „částečně vyrobena" nebo „vyrobena", objednávku stornovat již nelze.

Stornování objednávky v případě ostatních produktů a služeb je možné provést do doby, než dojde k potvrzení objednávky formou emailu. Případné změny objednávky se řeší individuálně.

 

Platební podmínky

Standardní platební podmínky při dodávkách našich produktů a služeb jsou stanoveny jako platba fakturou se splatností do 14 dnů.

 

Fakturace, platby

Objednávky s fakturační adresou v ČR jsou fakturovány v CZK s platbou do Komerční banky, číslo účtu 584240277/0100 (SWIFT: KOMBCZPP, IBAN: CZ7601000000000584240277)

Objednávky s fakturační adresou v SR jsou fakturovány v EUR s platbou do UniCredit Bank Slovakia (Slovensko), číslo účtu 10 4305 8004/1111 (SWIFT: UNCR SKBX, IBAN:SK3711110000001043058004)

Objednávky s fakturační adresou mimo ČR jsou fakturovány v EUR s platbou do Komerční banky, číslo účtu 78-7760910287/0100 (SWIFT: KOMBCZPP, IBAN: CZ3201000000787760910287)

 

DPH

Jestliže je fakturační adresa příjemce produktů v ČR, faktura je vždy vydána s DPH 21 %.

Jestliže je fakturační adresa příjemce produktů v zemi EU a organizace je plátcem DPH, faktura bude vydána bez DPH. K tomu účelu je nezbytné, aby objednatel uvedl registrační číslo (VAT No.), jehož správnost před vydáním faktury vždy ověřujeme.

Jestliže je fakturační adresa příjemce produktů v zemi EU a organizace není plátcem DPH, faktura je vydána s DPH 21 %.

Jestliže je fakturační adresa příjemce produktů mimo EU, faktura bude vždy vydána bez DPH za předpokladu, že produkty jsou vycleny (kromě fakturovaných služeb).

 

Reklamace

Všechny naše produkty je možné reklamovat do konce jejich exspirační doby. Produkty vyráběné na zakázku lze reklamovat do 6 měsíců od jejich obdržení. Reklamace je řešena se zákazníkem individuálně.

 

Informace o službách po prodeji a o zárukách

 

Doporučení pro skladování oligonukleotidů a sond pro real-time PCR

Běžně dodáváme oligonukleotidy a sondy pro real-time PCR ve vysušeném stavu, kde doporučujeme uchovávání (v lednici) při 4 °C a v případě oligonukleotidů značených fluorescenčními barvičkami bez přístupu světla. Pokud je v zásilce obsažen alespoň 1 oligonukleotid dodaný v nevysušeném stavu, pak je na obálce upozornění, že produkt má být po doručení uložen při teplotě -20 °C.

Kvantita oligonukleotidů a sond pro real-time PCR je stanovena UV spektrofotometricky a vyjádřena v nanomolech, optických jednotkách a mikrogramech. Po rozpuštění doporučujeme uchování oligonukleotidů a sond pro real-time PCR při -20 °C, nejlépe v alikvótech.

 

Stabilita oligonukleotidů a sond pro real-time PCR

Oligonukleotidy a sondy pro real-time PCR jsou stabilní nejméně 2 roky od data syntézy (datum syntézy je uvedeno na zkumavce, v které je oligonukleotid dodán), jsou-li uchovány dle uvedených doporučení.

 

Kontrola kvality

Kvalita oligonukleotidů a sond pro real-time PCR je kontrolována pomocí hmotnostní analýzy technikou MALDI-TOF nebo kombinací MALDI-TOF a HPLC chromatografie.

Po syntéze a následném zpracování oligonukleotidů a sond pro real-time PCR je kontrolován:

a) každý run syntéz analýzou náhodně vybraných vzorků takových oligonukleotidů, u kterých se nepředpokládá díky jejich parametrům (oligonukleotidů běžné délky, sekvence s běžným obsahem A, G, oliga s běžným výtěžkem) pravděpodobnost snížené kvality výsledného produktu

b) každý oligonukleotid, u kterého je zvýšená pravděpodobnost snížené kvality výsledného produktu díky jeho parametrům (např. větší délka, sekvence bohatá na A, G, nižší než očekávaný výtěžek)

c) každý modifikovaný oligonukleotid

d) každá sonda pro real-time PCR

Pokud je zjištěna neshoda v kvalitě produktu, podle:

- bodu a), pak jsou zkontrolovány všechny produkty v daném runu. Ty produkty, u nichž byla odhalena neshoda v kvalitě, jsou resyntetizovány.

- bodů b), c), d), pak jsou všechny produkty resyntetizovány. Takto provedená kontrola je implicitní a zákazník není o jejím vykonání informován.

 

Skladování a životnost ostatních produktů

Po obdržení daného produktu je třeba se vždy řídit informacemi o podmínkách skladování uvedených na štítku produktu a v přiloženém uživatelském manuálu. Při dodržení uvedených podmínek jsou naše produkty stabilní až do data exspirace uvedeného na štítku.

 

Závěrečná ustanovení

Společnost GENERI BIOTECH s.r.o. jako držitel certifikátu ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 13485:2012 prohlašuje, že její produkty a služby splňují stanovené požadavky české i evropské legislativy a požadavky vyplývající z evropských harmonizovaných norem týkajících se kvality produktu.

Text těchto obchodních podmínek je přístupný na internetových stránkách společnosti www.generi-biotech.com.

 

Prohlášení o shodě

Prohlášením o shodě podle § 13 zák. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky se naše produkty, s výjimkou IVD kitů, nepovažují za stanovené výrobky. ES prohlášení o shodě pro IVD kity (v souladu s Nařízením vlády č.56/2015 Sb., o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro) je dostupné na vyžádání.

 

Bezpečnostní list

Dle zák. 350/2011 Sb. O chemických látkách a chemických směsích jsou bezpečnostní listy u požadovaných produktů dostupné na vyžádání.

 

Vlastnická práva

Zákazník je vlastníkem veškerého materiálu, který nám dodal ke splnění služby. Zbývající materiál mu bude na vyžádání předán po ukončení služby.

GENERI BIOTECH s.r.o. je vlastníkem jakéhokoliv duševního vlastnictví vzniklého v průběhu řešení služby/projektu a je také vlastníkem jakéhokoliv materiálu vzniklého řešením služby/projektu, pokud tyto skutečnosti nejsou upraveny smlouvou mezi GENERI BIOTECH s.r.o. a zákazníkem.

Tyto obchodní podmínky společnosti GENERI BIOTECH s.r.o., nabývají platnosti a účinnosti dne 8. 8. 2016.

 

GENERI BIOTECH s.r.o.
Machkova 587
500 11 Hradec Králové
IČO: 63221667
DIČ: CZ63221667

tel: +420 495 056 314
fax: +420 495 056 316
e-mail:

GENERI BIOTECH s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8188.