GENERI BIOTECH

Strategií společnosti je realizace linie vývoj – výroba – prodej. Koncové produkty jsou realizovány koncovému zákazníkovi přímo prodejem z generi biotech nebo přes distributory. gb zajišťuje i OEM výrobu pro B2B partnery pod jejich značkou. Portfolio společnosti:

diagnostické kity | rekombinantní proteiny | genetické testování
biotechnologický servis | syntéza oligonukleotidů