IVD kity pro farmakologiiIVD kity pro farmakogenetiku

gb PHARM DPYD*2A >> DetailySkrýt

Kit slouží k detekci mutace DPYD*2A (IVS14+1G>A) v genu pro dihydropyrimidin dehydrogenázu v lidské genomové DNA a je určen pro klinickou in vitro genotypizaci před zahájením léčby fluorouracilem. Vyšetření je založeno na kvantitativní real-time PCR.

Přejít na stránku produktu >>

gb PHARM TPMT >> DetailySkrýt

Kit slouží k detekci mutací rs1800462, rs1142345 a rs1800460 v genu pro TPMT v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond.

Přejít na stránku produktu >>

gb PHARM Warfarin >> DetailySkrýt

Kit slouží k detekci mutací CYP2C9*2, CYP2C9*3 a VKORC1 G1639A v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond.

Přejít na stránku produktu >>