IVD kity pro genetikuIVD kity pro genetiku

gb GENETIC HFE >> DetailySkrýt

Kit slouží k detekci mutací C282Y, H63D a S65C v genu HFE v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond.

Přejít na stránku produktu >>

gb GENETIC human DNA >> DetailySkrýt

Kit slouží k detekci a kvantifikaci lidské genomové DNA. Stanovení je založeno na kvantitativní real-time PCR s použitím fluorescenčně značené sondy. Kit je určen pro výzkumné účely (research use only). Součástí kitu je pozitivní a negativní kontrola.

Přejít na stránku produktu >>

gb GENETIC SRY >> DetailySkrýt

Kit slouží k detekci a kvantifikaci lidské mužské DNA přítomné ve vzorku. Stanovení je založeno na kvantitativní real-time PCR s použitím fluorescenčně značené sondy. Kit je určen pro výzkumné účely (research use only).

Přejít na stránku produktu >>

gb GENETIC APOB >> DetailySkrýt

Kit slouží k detekci mutace R3500Q v genu APOB (apolipoprotein B) v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond.

Přejít na stránku produktu >>

gb GENETIC APOE >> DetailySkrýt

Kit slouží k detekci mutací rs429358 a rs7412 v genu pro APOE v lidské genomové DNA. Umožňuje určit genotypy e2 (cys112, cys158), e3 (cys112, arg158) a e4 (arg112, arg158). Princip detekce je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond.

Přejít na stránku produktu >>

gb GENETIC Gilbert >> DetailySkrýt

Kit slouží k detekci alely 7TA polymorfismu TA genu UGT1A1 v lidské genomové DNA. Kit je založen na PCR s následnou analýzou křivek tání pomocí fluorescenčně značené sondy.

Přejít na stránku produktu >>

gb GENETIC LACTO >> DetailySkrýt

Kit slouží k detekci mutací LCT (C13910T) a LCT (G22018A) v genu pro laktázu v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond.

Přejít na stránku produktu >>

gb GENETIC FRUCTO >> DetailySkrýt

Kit slouží k detekci mutací A149P, A174D, N334K a delece del4E4 v genu ALDOB v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond.

Přejít na stránku produktu >>

gb GENETIC A1AT >> DetailySkrýt

Kit slouží k detekci mutací PI*S a PI*Z v genu pro alfa-1-antitrypsin v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond.

Přejít na stránku produktu >>