IVD kity pro hematologiiIVD kity pro trombofilie

gb HEMO FII >> DetailySkrýt

Kit slouží k detekci mutace G20210A (prothrombin) ve srážecím faktoru II v lidské genomové DNA a je určen pro klinickou in vitro diagnostiku. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond.

Přejít na stránku produktu >>

gb HEMO FV >> DetailySkrýt

Kit slouží k detekci mutace G1691A (tzv. Leidenská mutace) ve srážecím faktoru V v lidské genomové DNA a je určen pro klinickou in vitro diagnostiku. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond.

Přejít na stránku produktu >>

gb HEMO FXIII (V34L)>> DetailySkrýt

Kit slouží k detekci mutace V34L ve fibrin stabilizujícím faktoru XIII v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond.

Přejít na stránku produktu >>

gb HEMO MTHFR (C677T) >> DetailySkrýt

Kit slouží k detekci mutace C677T v genu MTHFR (methylentetrahydrofolátreduktázy) v lidské genomové DNA a je určen pro klinickou in vitro diagnostiku. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond.

Přejít na stránku produktu >>

gb HEMO MTHFR (A1298C) >> DetailySkrýt

Kit slouží k detekci mutace A1298C v genu MTHFR (methylentetrahydrofolátreduktáza) v lidské genomové DNA a je určen pro klinickou in vitro diagnostiku. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond.

Přejít na stránku produktu >>

gb HEMO PAI1 (4G/5G) >> DetailySkrýt

Kit slouží k detekci mutace 4G/5G v promotoru genu PAI1 v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCRs využitím fluorescenčně značených sond. Kit obsahuje všechny potřebné komponenty.

Přejít na stránku produktu >>

gb HEMO EPCR (A4600G) >> DetailySkrýt

Kit slouží k detekci mutace EPCR (A4600G) u haplotypu H3 v genu endoteliálního receptoru proteinu C v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond.

Přejít na stránku produktu >>

gb HEMO EPCR (G4678C) >> DetailySkrýt

Kit slouží k detekci mutace EPCR (G4678C) u haplotypu H1 v genu endoteliálního receptoru proteinu C v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond.

Přejít na stránku produktu >>

gb HEMO GPIa (C807T) >> DetailySkrýt

Kit slouží k detekci mutace GPIa (C807T) v genu pro destičkový glykoprotein GPIa v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond.

Přejít na stránku produktu >>

gb HEMO GPIIIa (L33P) >> DetailySkrýt

Kit slouží k detekci mutace L33P v genu GPIIIa (ITGB3) v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond.

Přejít na stránku produktu >>