Oligo a sondy

OligonukleotidyOligonukleotidy

Oligo bez modifikace >> DetailySkrýt

Vyrábíme kvalitní syntetické oligonukleotidy od roku 1995 a jsme stále jediným výrobcem oligonukleotidů v České republice. Poskytujeme množstevní slevová pásma, odborné poradenství a splnění Vašich neobvyklých požadavků..

Přejít na stránku produktu >>

Oligo s modifikací >> DetailySkrýt

Syntetizujeme oligo obsahující modifikující skupinu navázanou na 3´ uhlík ribózy 3´ koncového nukleotidu nebo na 5´ uhlík ribózy 5´ koncového nukleotidu. Tato oliga nacházejí uplatnění zejména jako značené hybridizační sondy.

Přejít na stránku produktu >>

Oligo DUPLEX >> DetailySkrýt

Na zakázku připravíme dvouřetězcovou DNA (oligo DUPLEX) z komplementárních jednořetězcových oligonukleotidů (ssDNA). Duplex zhotovíme z Vašich objednaných oligonukleotidů, případně navrhneme komplementární ssDNA k Vámi dodanému oligu.

Přejít na stránku produktu >>

Oligo s modifikací fosfátové vazby >> DetailySkrýt

Jedná se o oligo, které má jeden z atomů fosfátové vazby zaměněn za atom jiného prvku či skupinu. Takto modifikovaná oliga nacházejí uplatnění tam, kde je nutné zvýšit odolnost oliga proti nukleázám, nebo jako meziprodukty přípravy jiných modifikací.

Přejít na stránku produktu >>

Oligo na destičce >> DetailySkrýt

Oliga na destičkách jsou určena především pro instrumentální aplikace se spotřebou vysokého počtu oligo, jako je kotvení na microarraye či jakékoliv jiné automatizované metody, kdy je manipulace s jednotlivými oligy v mikrozkumavkách neefektivní.

Přejít na stránku produktu >>

 

OligonukleotidySekvenační primery

Primery pro NGS >> DetailySkrýt

Za zvýhodněnou cenu syntetizujeme primery pro platformy NGS (Next Generation Sequencing). S partnerskými pracovišti jsme odladili a otestovali ideální způsob syntézy primeru pro NGS. Primery jsou v HPLC kvalitě..

Přejít na stránku produktu >>

SEQplus sekvenační primery >> DetailySkrýt

Na základě vlastního vývoje jsme přišli s originální
5´SEQplus modifikací
sekvenačních primerů, která umožní čtení sekvence už od 2. baze sekvenované DNA. Tuto modifikaci nabízíme pro jakoukoliv vaši sekvenci nebo jako součást hotových sekvenačních primerů.

Přejít na stránku produktu >>

 

Real-time PCR sondyReal-time PCR sondy

Duálně značené hydrolyzační sondy >> DetailySkrýt

Technologie duálně značených hydrolyzačních sond (tzv. TaqMan® sondy) využívá 5´-3´ exonukleázové aktivity Taq DNA polymerázy ke štěpení sondy značené na koncích párem fluoreskujícího (reporter) a nefluoreskujícího fluoroforu - tzv. quencher (zhášeč).

Přejít na stránku produktu >>

Jednoduše značené hybridizační sondy >> DetailySkrýt

Systém jednoduše značených sond (tzv. FRET sondy) se skládá ze dvou oligonukleotidů, z nichž jeden je značen na 3´ konci donorovým a druhý na 5´ konci akceptorovým fluoroforem. Sondy jsou navrženy tak, aby hybridizovaly přilehle vedle sebe na produkt PCR.

Přejít na stránku produktu >>

Sondy GEMINI™ >> DetailySkrýt

Sondy GEMINITM představují nový typ real-time PCR sond vyvinutý v rámci výzkumného programu GENERI BIOTECH. Technologie GEMINI je založena na umístění interních quencherů do sekvence sondy. Výsledkem je silnější zhášení a nižší background signál..

Přejít na stránku produktu >>