OligonukleotidyOligonukleotidy

Oligo bez modifikace >> DetailySkrýt

Vyrábíme kvalitní syntetické oligonukleotidy od roku 1995 a jsme stále jediným výrobcem oligonukleotidů v České republice. Poskytujeme množstevní slevová pásma, odborné poradenství a splnění Vašich neobvyklých požadavků..

Přejít na stránku produktu >>

Oligo s modifikací >> DetailySkrýt

Syntetizujeme oligo obsahující modifikující skupinu navázanou na 3´ uhlík ribózy 3´ koncového nukleotidu nebo na 5´ uhlík ribózy 5´ koncového nukleotidu. Tato oliga nacházejí uplatnění zejména jako značené hybridizační sondy.

Přejít na stránku produktu >>

Oligo DUPLEX >> DetailySkrýt

Na zakázku připravíme dvouřetězcovou DNA (oligo DUPLEX) z komplementárních jednořetězcových oligonukleotidů (ssDNA). Duplex zhotovíme z Vašich objednaných oligonukleotidů, případně navrhneme komplementární ssDNA k Vámi dodanému oligu.

Přejít na stránku produktu >>

Oligo s modifikací fosfátové vazby >> DetailySkrýt

Jedná se o oligo, které má jeden z atomů fosfátové vazby zaměněn za atom jiného prvku či skupinu. Takto modifikovaná oliga nacházejí uplatnění tam, kde je nutné zvýšit odolnost oliga proti nukleázám, nebo jako meziprodukty přípravy jiných modifikací.

Přejít na stránku produktu >>

Oligo na destičce >> DetailySkrýt

Oliga na destičkách jsou určena především pro instrumentální aplikace se spotřebou vysokého počtu oligo, jako je kotvení na microarraye či jakékoliv jiné automatizované metody, kdy je manipulace s jednotlivými oligy v mikrozkumavkách neefektivní.

Přejít na stránku produktu >>