qPCR assaye na zakázku

qPCR assaye na zakázkuProvádíme design a optimalizaci assayí pro měření exprese libovolných genů na transkripční úrovni pomocí kvantitativní real-time PCR. Poskytněte nám pouze základní informace o genu a my se již postaráme o vyhledání vhodné cílové sekvence.

 

Ceník

ProduktKatalogové čísloCena bez DPH
qPCR assay pro genovou expresi - na zakázku (5x100 rxn)1710-0057 400 Kč
qPCR assay pro genovou expresi - na zakázku (10x100 rxn)1710-0109 800 Kč

1 balení obsahuje reagencie dostačující pro 500/1000 qPCR reakcí o objemu 20 µl.

 

Objednávka a dodání

Objednávku qPCR assaye pro genovou expresi zasílejte na e-mailovou adresu . Do objednávky prosím uveďte název organizmu a GeneID (příp. jiné identifikační údaje genu - symbol, název) a způsob značení (standardně FAM nebo HEX).

Hotové assaye odesíláme poštou nebo zásilkovou přepravní službou do 15 pracovních dnů od obdržení objednávky. Další informace získáte na výše uvedené e-mailové adrese nebo telefonech +420 495 056 253 a +420 495 056 327.

 

Parametry produktu

  • assaye dodáváme jako lyofilizované směsi primerů a sondy, ze kterých si snadno podle návodu připravíte 10x koncentrovaný roztok pro přímé použití v qPCR
  • systémy navrhujeme tak, aby qPCR analýzy mohly být prováděny při shodném teplotním profilu (to je zaručeno i u našich souprav pro kvantifikaci exprese referenčních genů)
  • jedna analýza, za námi doporučených podmínek, trvá přibližně 1 hodinu v závislosti na nastavení dalších parametrů real-time PCR cykléru
  • qPCR assaye pro genovou expresi optimalizujeme se směsí cDNA z buněčných linií nebo tkání z daného organismu
  • běžně navrhujeme systémy pro lidské, myší a potkaní geny (pokud je systém určen pro jiný organismus, konzultujte s námi prosím dostupnost materiálu pro optimalizaci kvantifikačního systému)
  • design primerů a sond provádíme tak, aby systémy nemnožily genomovou DNA a nedocházelo tak ke zkreslení výsledků kontaminující DNA, přičemž tuto vlastnost vždy testujeme (není-li možné ji zaručit, např. u monoexonických genů, informujeme Vás v dodané dokumentaci)
  • dosažení nejlepších výsledků garantujeme při použití námi připraveného Master Mixu PCR, se kterým systémy optimalizujeme