Produkty pro qPCR

PCR reagenciePCR reagencie

gb Basic PCR Master Mix >> DetailySkrýt

gb Basic PCR Master Mix je optimalizovaná směs komponent určená především pro end-point PCR. Obsahuje hot-start Taq DNA polymerázu, pufr, dNTP a MgCl2. Pro namíchání reakční směsi stačí přidat primery a templát (popř. sondu).

Přejít na stránku produktu >>

gb SG PCR Master Mix >> DetailySkrýt

gb SG PCR Master Mix je optimalizovaná směs komponent k provedení real-time PCR. Obsahuje hot-start Taq DNA polymerázu, pufr, dNTP, MgCl2 a fluorescenční barvivo SYBR Green®. Pro namíchání reakční směsi stačí přidat primery a templát.

Přejít na stránku produktu >>

gb SY PCR Master Mix >> DetailySkrýt

gb SY PCR Master Mix je optimalizovaná směs komponent pro real-time PCR, kde interkalační barvivo nahrazuje použití fluorescenčně značené sondy. Master Mix lze využít také pro High Resolution Melting analýzu či end-point PCR.

Přejít na stránku produktu >>

gb Easy PCR Master Mix >> DetailySkrýt

gb Easy PCR Master Mix je optimalizovaná směs komponent určená především pro real-time PCR. Obsahuje hot-start Taq DNA polymerázu, pufr, dNTP a MgCl2. Pro namíchání reakční směsi stačí přidat primery, sondu a templát.

Přejít na stránku produktu >>

gb Ideal PCR Master Mix >> DetailySkrýt

gb Ideal PCR Master Mix je optimalizovaná směs komponent určená především pro real-time PCR. Master Mix umožňuje vysokou citlivost a efektivitu amplifikace. Obsahuje hot-start Taq DNA polymerázu, pufr, dNTP a MgCl2.

Přejít na stránku produktu >>

gb Elite PCR Master Mix >> DetailySkrýt

gb Elite PCR Master Mix je optimalizovaná směs komponent pro real-time PCR poskytující vysokou citlivost a efektivitu. Master Mix se díky speciálnímu složení vyznačuje zvýšenou odolností vůči inhibitorům PCR.

Přejít na stránku produktu >>

gb IPC PCR Master Mix >> DetailySkrýt

gb IPC PCR Master Mix je optimalizovaná směs komponent pro real-time PCR poskytující vysokou citlivost a efektivitu. Jeho výhodou je přítomnost Interní pozitivní kontroly sloužící ke kontrole správnosti provedení PCR, a dále zvýšená odolnost vůči PCR inhibitorům.

Přejít na stránku produktu >>

gb Reverse Transcription Kit >> DetailySkrýt

Kit pro reverzní transkripci umožňuje velmi jednoduchý, rychlý a efektivní přepis z RNA do cDNA s vysokými výtěžky. Je dodáván jako dvousložkový a obsahuje reverzní transkriptázu typu M-MLV.

Přejít na stránku produktu >>

Pasivní referenční barvivo >> DetailySkrýt

Pasivní referenční barvivo je inertní barvivo, které slouží jako vnitřní referenční barvivo pro normalizaci kolísání fluorescenčního signálu mezi jamkami, které se může vyskytnout jako důsledek chyb v pipetování nebo vlivem přístrojových omezení.

Přejít na stránku produktu >>

 

DOPORUČENÉ POUŽITÍ PCR MASTER MIXŮ DLE APLIKACE: ZobrazitSkrýt

 

PCR Master Mix:Basic >>SG >>Easy >>Ideal >>Elite >>
end-point PCR,
běžná amplifikace
Zaskrtavatko    
real-time PCR
bez sond
 Zaskrtavatko   
real-time PCR
s běžnými hydrolyzačními sondami
  ZaskrtavatkoZaskrtavatkoZaskrtavatko
real-time PCR
s LNA sondami
  ZaskrtavatkoZaskrtavatko 
real-time PCR
s hybridizačními sondami
Zaskrtavatko    
real-time PCR se vzorky
o velmi nízkých koncentracích
   ZaskrtavatkoZaskrtavatko
PCR/real-time PCR se vzorky
s výskytem inhibitorů
ZaskrtavatkoZaskrtavatko  Zaskrtavatko

Potřebujete více informací? Další možnosti použití PCR Master Mixů s námi můžete konzultovat na e-mailové adrese nebo na telefonních číslech +420 495 056 327 a +420 495 056 253.

 

 

Kity pro izolaci DNAKity pro izolaci DNA

Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin >> DetailySkrýt

Izolační kit umožňuje získat vysoce čistou genomovou DNA ze vzorků plné krve, séra, plazmy, ze stěrů bukální sliznice a z moči. Lze izolovat i virovou DNA. Zaručeny vysoké výtěžky DNA, reprodukovatelné výsledky a rychlý pracovní postup

Přejít na stránku produktu >>

Kit pro izolaci DNA z tkání >> DetailySkrýt

Izolační kit umožňuje získat vysoce čistou genomovou DNA z různých typů tkání. S tímto kitem jsou zaručeny vysoké výtěžky DNA, reprodukovatelné výsledky a výhodou je velmi rychlý pracovní postup.

Přejít na stránku produktu >>

Kit pro izolaci DNA z mikroorganismů >> DetailySkrýt

Kit umožňuje izolovat mikrobiální DNA z bakterií, kvasinek a plísní. Je možné ho využít také pro izolaci genomové DNA z různých typů tkání lidského či zvířecího původu. S kitem jsou zaručeny vysoké výtěžky DNA, reprodukovatelné výsledky a snadný pracovní postup.

Přejít na stránku produktu >>

 

Kity pro izolaci DNAqPCR assaye

qPCR assaye pro referenční geny >> DetailySkrýt

qPCR assaye pro referenční geny jsou optimalizované systémy pro kvantifikaci genové exprese na transkripční úrovni pomocí real-time PCR. Standardně dodáváme soupravy pro lidské, potkaní a myší referenční (housekeeping) geny.

Přejít na stránku produktu >>

qPCR assaye na zakázku >> DetailySkrýt

Provádíme design a optimalizaci assayí pro měření exprese libovolných genů na transkripční úrovni pomocí kvantitativní real-time PCR. Poskytněte nám pouze základní informace o genu a my se již postaráme o vyhledání vhodné cílové sekvence.

Přejít na stránku produktu >>