PCR reagenciePCR Master Mixy

gb Basic PCR Master Mix >> DetailySkrýt

gb Basic PCR Master Mix je optimalizovaná směs komponent určená především pro end-point PCR. Obsahuje hot-start Taq DNA polymerázu, pufr, dNTP a MgCl2. Pro namíchání reakční směsi stačí přidat primery a templát (popř. sondu).

Přejít na stránku produktu >>

gb SG PCR Master Mix >> DetailySkrýt

gb SG PCR Master Mix je optimalizovaná směs komponent k provedení real-time PCR. Obsahuje hot-start Taq DNA polymerázu, pufr, dNTP, MgCl2 a fluorescenční barvivo SYBR Green®. Pro namíchání reakční směsi stačí přidat primery a templát.

Přejít na stránku produktu >>

gb Easy PCR Master Mix >> DetailySkrýt

gb Easy PCR Master Mix je optimalizovaná směs komponent určená především pro real-time PCR. Obsahuje hot-start Taq DNA polymerázu, pufr, dNTP a MgCl2. Pro namíchání reakční směsi stačí přidat primery, sondu a templát.

Přejít na stránku produktu >>

gb Ideal PCR Master Mix >> DetailySkrýt

gb Ideal PCR Master Mix je optimalizovaná směs komponent určená především pro real-time PCR. Master Mix umožňuje vysokou citlivost a efektivitu amplifikace. Obsahuje hot-start Taq DNA polymerázu, pufr, dNTP a MgCl2.

Přejít na stránku produktu >>

gb Elite PCR Master Mix >> DetailySkrýt

gb Elite PCR Master Mix je optimalizovaná směs komponent pro real-time PCR poskytující vysokou citlivost a efektivitu. Master Mix se díky speciálnímu složení vyznačuje zvýšenou odolností vůči inhibitorům PCR.

Přejít na stránku produktu >>

gb IPC PCR Master Mix >> DetailySkrýt

gb IPC PCR Master Mix je optimalizovaná směs komponent pro real-time PCR poskytující vysokou citlivost a efektivitu. Jeho výhodou je přítomnost Interní pozitivní kontroly sloužící ke kontrole správnosti provedení PCR, a dále zvýšená odolnost vůči PCR inhibitorům.

Přejít na stránku produktu >>

gb Reverse Transcription Kit >> DetailySkrýt

Kit pro reverzní transkripci umožňuje velmi jednoduchý, rychlý a efektivní přepis z RNA do cDNA s vysokými výtěžky. Je dodáván jako dvousložkový a obsahuje reverzní transkriptázu typu M-MLV.

Přejít na stránku produktu >>

Pasivní referenční barvivo >> DetailySkrýt

Pasivní referenční barvivo je inertní barvivo, které slouží jako vnitřní referenční barvivo pro normalizaci kolísání fluorescenčního signálu mezi jamkami, které se může vyskytnout jako důsledek chyb v pipetování nebo vlivem přístrojových omezení.

Přejít na stránku produktu >>

 

Doporučené použití PCR Master Mixů dle aplikace:

PCR Master Mix:Basic >>SG >>Easy >>Ideal >>Elite >>IPC >>
end-point PCR,
běžná amplifikace
Zaskrtavatko     
real-time PCR
bez sond
 Zaskrtavatko    
real-time PCR
s běžnými hydrolyzačními sondami
  ZaskrtavatkoZaskrtavatkoZaskrtavatkoZaskrtavatko
real-time PCR
s LNA sondami
  ZaskrtavatkoZaskrtavatko  
real-time PCR
s hybridizačními sondami
Zaskrtavatko     
real-time PCR
s High Resolution Melting
      
real-time PCR se vzorky
o velmi nízkých koncentracích
   ZaskrtavatkoZaskrtavatkoZaskrtavatko
PCR/real-time PCR se vzorky
s výskytem inhibitorů
ZaskrtavatkoZaskrtavatko  ZaskrtavatkoZaskrtavatko

Potřebujete více informací? Další možnosti použití PCR Master Mixů s námi můžete konzultovat na e-mailové adrese nebo na telefonních číslech +420 495 056 327 a +420 495 056 253.