Rekombinantní proteiny na zakázku

rekombinantní proteiny na zakázkuZajistíme kompletní vývoj eukaryotních expresních systémů pro stabilní produkci libovolných rekombinantních peptidů a proteinů. Službu provádíme na základě smluvní nebo projektové spolupráce.

 

Na základě smluvního zadání nebo projektové spolupráce provádíme:

  • bioinformatickou přípravu (analýza sestřihových variant, predikce posttranslačních modifikací či antigenních domén apod.)
  • molekulárně-biologický servis (příprava cDNA knihovny, molekulární klonování, výběr a příprava vhodného produkčního plasmidu a expresního systému)
  • produkci rekombinantních proteinů (kvalitativní a kvantitativní ověření produkce, selekce klonů s nejvyšší produkcí)
  • testování stability rekombinantního proteinu

GENERI BIOTECH se specializuje na produkci proteinů se složitějšími posttranslačními modifikacemi v savčích expresních systémech. Dosud se nám podařilo produkovat například lidský pohlavní hormony vázající globulin (SHBG), neuron-specifickou enolázu (NSE) nebo imunoreaktivní trypsin (IRT). Tyto proteiny jsou úspěšně implementovány do EIA souprav společnosti Immunotech a.s., the Beckman Coulter company.

 

Ceník a dodání

Cena a dodací lhůta závisí na zvoleném expresním systému a typu rekombinantního proteinu.

 

Objednávka

V případě zájmu kontaktujte:


Veronika Markusová
tel. +420 495 056 234


Vojtěch Vejvoda
tel. +420 734 318 837