Real-time PCR sondyReal-time PCR sondy

Duálně značené hydrolyzační sondy >> DetailySkrýt

Technologie duálně značených hydrolyzačních sond (tzv. TaqMan® sondy) využívá 5´-3´ exonukleázové aktivity Taq DNA polymerázy ke štěpení sondy značené na koncích párem fluoreskujícího (reporter) a nefluoreskujícího fluoroforu - tzv. quencher (zhášeč).

Přejít na stránku produktu >>

Jednoduše značené hybridizační sondy >> DetailySkrýt

Systém jednoduše značených sond (tzv. FRET sondy) se skládá ze dvou oligonukleotidů, z nichž jeden je značen na 3´ konci donorovým a druhý na 5´ konci akceptorovým fluoroforem. Sondy jsou navrženy tak, aby hybridizovaly přilehle vedle sebe na produkt PCR.

Přejít na stránku produktu >>

Sondy GEMINI™ >> DetailySkrýt

Sondy GEMINITM představují nový typ real-time PCR sond vyvinutý v rámci výzkumného programu GENERI BIOTECH. Technologie GEMINI je založena na umístění interních quencherů do sekvence sondy. Výsledkem je silnější zhášení a nižší background signál..

Přejít na stránku produktu >>