Testování cytotoxicity

Testování cytotoxicityTesty toxicity jsou široce využitelné pro hodnocení chemicky zprostředkované cytotoxicity látek. V rámci biotechnologických služeb standardně nabízíme dva typy testů: XTT test a test s neutrální červení, prováděných na eukaryotních buněčných liniích.

 

Seznam buněčných linií pro testy cytotoxicity >>

Akreditovaná zkouška se provádí dle normy ČSN EN ISO 10993-5, lze ji provést na celé paletě materiálů. Od běžných rozpustných, pevných nebo kapalných látek, až po přípravu výluhu z nerozpustných materiálů. Test se uplatňuje ve farmaceutickém výzkumu, při testování zdravotnických prostředků, v kosmetice a při testování kompatibility materiálu pro tkáňové kultury.

Provádí se hodnocení cytotoxicity buď měřením viability nebo stanovením hodnoty IC50, dle typu materiálu a požadavků zákazníka.

 

Ceník

ProduktKatalogové čísloCena bez DPH
test cytotoxicity jedné látky1810na dotaz

Cena za vzorek zahrnuje testování jedné látky ve dvou nezávislých měřeních prováděných v triplikátech.

 

Objednávka a dodání

Vyplněný objednávkový formulář zasílejte na e-mailovou adresu . Do objednávky je třeba uvést katalogové číslo a specifikaci testované látky (rozpustnost, zařazení do skupiny látek dle struktury, případně struktura látky apod.). Další informace získáte na výše uvedené e-mailové adrese nebo telefonu +420 495 056 234.

Výsledky zasíláme poštou do 25 pracovních dnů od obdržení objednávky. Výsledkem cytotoxicitního testu je hodnota IC50 odpovídající koncentraci testované látky, při které přežívá 50 % buněk. Výstupy zahrnují popis metodiky, hodnotu IC50 a grafické zpracování křivky závislosti životaschopnosti buněk na koncentraci testované látky (dose-response curve) v publikační kvalitě. Na vyžádání poskytneme také hrubá data.

 

Požadavky na materiál

Testované látky by měly být standardně rozpustné ve vodě. Po předchozí konzultaci je možné testovat látky rozpustné v DMSO nebo ethanolu.