Kit pro detekci E484K a L452R mutací SARS-CoV-2 přítomných ve variantách Beta, Gamma, Delta, Kappa, Epsilon

GENERI BIOTECH vyrábí několik typů CE IVD kitů pro one-step RT-qPCR detekci virové RNA

Více info

Doporučujeme, abyste se zaměřili na...

gb PHARM DPYD již v nabídce

gb PHARM DPYD

Kit slouží ke stanovení genotypu čtyř polymorfismů podle pokynů CPIC a DPWG: *2A (c1905+1G>A), *13 (c1679T>G), HapB3 (c1236G>A) a c2846A>T v lidské genomové DNA. Princip detekce je založen na real-time PCR s využitím...

gb SARS-CoV-2 Variant E484K, L452R již v nabídce

gb SARS-CoV-2 Variant E484K, L452R

Multiplexní CE IVD kit umožňuje stanovení přítomnosti RNA viru SARS-CoV-2 a zároveň jeho mutací E484K a L452R v jedné reakci. Kit je založen na one-step RT-qPCR s použitím fluorescenčně značených sond (kanály FAM...

gb ONCO BCR-ABL MAJOR / GUSB

gb ONCO BCR-ABL MAJOR / GUSB

CE IVD diagnostický kit umožňuje detekovat a kvantifikovat dva typy transkriptů varianty MAJOR fúzního genu BCR‑ABL1, a to transkripty b2a2 (podle jiné nomenklatury e13a2) a b3a2 (e14a2).

gb ONCO BCR-ABL DETECT

gb ONCO BCR-ABL DETECT

gb ONCO BCR-ABL DETECT slouží ke kvalitativnímu stanovení typu přestavby fúzního genu BCR-ABL1. Kromě běžně se vyskytujících fúzí kit detekuje i raritní přestavby. Metodika založená na one-step RT-qPCR zajišťuje rychlé méně pracné...