Nový multiplexní CE IVD kit pro detekci SARS-CoV-2 a Influenza A/B

GENERI BIOTECH vyrábí několik typů CE IVD kitů pro RT-qPCR detekci virové RNA

více info

Doporučujeme, abyste se zaměřili na...

gb ONCO BRAF (V600) již v nabídce

gb ONCO BRAF (V600)

Kit slouží k detekci a kvantifikaci somatické mutace V600E, E2, D, K, R a M genu BRAF v lidské genomové DNA. Vyšetření je založeno na metodice real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond a alelově specifických primerů.

gb ONCO BCR-ABL DETECT již v nabídce

gb ONCO BCR-ABL DETECT

gb ONCO BCR-ABL DETECT slouží ke kvalitativnímu stanovení typu přestavby fúzního genu BCR-ABL1. Kromě běžně se vyskytujících fúzí kit detekuje i raritní přestavby. Metodika založená na one-step RT-qPCR zajišťuje rychlé méně pracné...

gb ONCO EGFR T790M již v nabídce

gb ONCO EGFR T790M

Souprava gb ONCO EGFR T790M umožňuje detekci a kvantifikaci somatické mutace EGFR T790M (2369C>T, rs121434569) v lidské DNA. Receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR) patří do rodiny tyrozinkinázových receptorů.

gb GENETIC HLA-B*27 již v nabídce

gb GENETIC HLA-B*27

Kit umožňuje detekci alely HLA-B*27 v genomové DNA. Přítomnost alely kódující antigen HLA-B*27 je silně asociována s ankylózující spondylitidou (Bechtěrevovou nemocí) a dalšími zánětlivými onemocněními. Alela HLA-B*27 je detekována v kanálu FAM a lidská genomová DNA v kanálu HEX jako interní pozitivní kontrola.