Nový kit pro stanovení britské, jihoafrické a brazilské SARS-CoV-2 varianty

GENERI BIOTECH vyrábí několik typů CE IVD kitů pro RT-qPCR detekci virové RNA

více info

Doporučujeme, abyste se zaměřili na...

gb SARS-CoV-2 Influenza A/B EndoC Připravujeme

gb SARS-CoV-2 Influenza A/B EndoC

gb SARS-CoV-2 Influenza A/B EndoC CE IVD kit je založen na one-step RT-qPCR s použitím fluorescenčně značených sond, které umožňují multiplexní detekci genů virů SARS-CoV-2, Influenza A a Influenza B...

Dozvědět se více
gb SARS-CoV-2 Variant SA/BR, UK již v nabídce

gb SARS-CoV-2 Variant SA/BR, UK

Multiplexní CE IVD kit pro detekci SARS-CoV-2 viru a identifikaci jeho britské, jihoafrické a brazilské varianty v jedné reakci. Kit je založen na one-step RT-qPCR s použitím fluorescenčně značených sond (kanály FAM...

gb ONCO BRAF (V600) již v nabídce

gb ONCO BRAF (V600)

Kit slouží k detekci a kvantifikaci somatické mutace V600E, E2, D, K, R a M genu BRAF v lidské genomové DNA. Vyšetření je založeno na metodice real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond a alelově specifických primerů.

gb ONCO BCR-ABL DETECT již v nabídce

gb ONCO BCR-ABL DETECT

gb ONCO BCR-ABL DETECT slouží ke kvalitativnímu stanovení typu přestavby fúzního genu BCR-ABL1. Kromě běžně se vyskytujících fúzí kit detekuje i raritní přestavby. Metodika založená na one-step RT-qPCR zajišťuje rychlé méně pracné...