GENERI BIOTECH je česká biotechnologická společnost

Zaměřujeme se na výzkum, vývoj, výrobu a prodej vlastních produktů, jako jsou real-time PCR CE IVD kity, Life Sciences produkty a oligonukleotidy.

Dále provádíme GLP testování ve vývoji nových léčiv (preklinická, klinická fáze) a GMP testování pro QC biologických léčiv.

o nás

Doporučujeme, abyste se zaměřili na...

gb PHARM DPYD

gb PHARM DPYD

Kit slouží ke stanovení genotypu čtyř polymorfismů podle pokynů CPIC a DPWG: *2A (c1905+1G>A), *13 (c1679T>G), HapB3 (c1236G>A) a c2846A>T v lidské genomové DNA. Princip detekce je založen na real-time PCR s využitím...

gb GENETIC Gilbert

gb GENETIC Gilbert

Kit slouží k detekci alely 7TA polymorfismu TA genu UGT1A1 v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s následnou analýzou křivek tání pomocí fluorescenčně značené sondy.

gb GENETIC A1AT

gb GENETIC A1AT

Kit slouží k detekci mutací PI*S a PI*Z v genu pro alfa-1-antitrypsin v lidské genomové DNA. Kit je založen na realtime PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).