GENERI BIOTECH je česká biotechnologická společnost

Vyrábíme
IVD kity pro real-time PCR, Life sciences produkty, oligonukleotidy

Provádíme také
GLP testování ve vývoji nových léčiv (preklinická, klinická fáze)
GMP testování pro QC biologických léčiv

 

Více o nás
Novinka
gb HRM PCR Master Mix

gb HRM PCR Master Mix gb HRM PCR Master Mix

gb HRM PCR Master Mix je určen pro amplifikaci DNA s následnou High Resolution Melting (HRM) analýzou. HRM analýza je účinná metoda využívaná pro genotypování, presekvenační analýzu mutací, analýzu metylací DNA aj. Je založena na disociačním chování nukleových kyselin vlivem teplotního gradientu.

Více
Nejprodávanější
gb HEMO FV (G1691A) gb HEMO FV (G1691A)

gb HEMO FV (G1691A) gb HEMO FV (G1691A)

Kit slouží k detekci mutace G1691A (tzv. Leidenská mutace) ve srážecím faktoru V v lidské genomové DNA. Princip detekce je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Více
Syntéza oligo na zakázku

Syntéza oligo na zakázku Syntéza oligo na zakázku

Oligonukleotidy syntetizujeme v GENERI BIOTECH na polystyrenových kolonkách (Highly cross-linked polystyrene beads support). Oligonukleotidy takto syntetizované mají ve srovnání s použitím běžného CPG supportu velmi nízké zastoupení nedosyntetizovaných kratších řetězců.

Více
ngs ONCO anti-EGFR ngs ONCO anti-EGFR

ngs ONCO anti-EGFR ngs ONCO anti-EGFR

NGS Kit pro diagnostiku k optimalizaci léčby kolorektálního a nemalobuněčného karcinomu. Obsahuje panel vybraných hot-spot oblastí, ve kterých se vyskytují mutace důležité pro rozhodnutí, jakou dát cílenou léčbu. Kit je určen pro diagnózu kolorektálního karcinomu a karcinomu plic z DNA izolované z FFPE.

Více