Alternativy k patentovaným barvivům

Oligonukleotidy a sondy značené fluorescenčními barvivy jsou běžně využívané v různých molekulárně biologických metodách. Některá barviva jsou kryta patenty, což často omezuje jejich dostupnost jen na jednoho výrobce a obvykle je tím také ovlivněna i jejich finanční dostupnost.

Nicméně, po zvážení potřebných parametrů (viz článek v odkazu níže) je však možné většinu patentovaných barviv efektivně nahradit dostupnějšími i cenově přijatelnějšími alternativami. Tabulka níže představuje seznam nejběžněji používaných patentovaných barviv a jim odpovídajících navrhovaných alternativ, které můžeme v GENERI BIOTECH nasyntetizovat.

Proč si vybrat alternativní barviva namísto originálních?

Patentované barvivo Abs/Em Běžná alternativa Abs/Em ATTO alternativa* Abs/Em
VIC 538/554 HEX 537/556 ATTO 532 532/552
CAL Fluor Orange 560 538/559
Yakima Yellow 530/549
NED 553/575 Cy 3 547/563 ATTO 550 554/576
Pet 558/595 ROX 575/602 ATTO 565 564/590
Cy 3.5 591/604
CAL Fluor Red 610 590/610
LIZ 638/655 ATTO 633 630/651
Alexa Fluor 488 495/519 FAM 495/520 ATTO 488 500/520
Alexa Fluor 514 517/542 JOE 529/555 ATTO 514 511/532
TET 519/539
Alexa Fluor 532 532/554 JOE 529/555 ATTO 532 532/552
HEX 537/556
Alexa Fluor 555 555/565 Cy 3 547/563 ATTO 550 554/576
Alexa Fluor 546 556/573 Cy 3 547/563 ATTO 550 554/576
Alexa Fluor 594 590/617 ROX 575/602 ATTO 590 593/622
Alexa Fluor 647 650/665 Cy 5 646/662 ATTO 647N 646/664
Alexa Fluor 660 663/690 Cy 5.5 672/692 ATTO 680 681/698
ATTO 700 700/716
Alexa Fluor 680 679/702 Cy 5.5 672/692 ATTO 680 681/698
ATTO 700 700/716
LC Red 610 590/610 ROX 575/602 ATTO 610 616/633
CAL Fluor Red 610 590/610
LC Red 670 650/670 Cy 5 646/662 ATTO 647N 646/664
LC Red 640 625/640 ROX 575/602 ATTO 620 620/642
CAL Fluor Red 635 618/637
LC Red 705 680/710 Cy 5.5 672/692 ATTO 680 681/698
ATTO 700 700/716

ATTO barviva jsou také chráněna patentem, avšak společnost GENERI BIOTECH je držitelem licence, jež ji opravňuje používat je pro syntézu oligo/sond na zakázku.