Odborné články

IVD kity - články

ApoE genetic testing – a tool to prevent side effects during Lecanemab/Leqembi® treatment

ApoE genetic testing – a tool to prevent side effects during Lecanemab/Leqembi® treatment

Lecanemab belongs to the antibody-based treatment approach as might be easily derived from its name Lecanemab where specifically the mab end cap refers to a monoclonal antibody. Lecanemab is registered commercially as Leqembi® and it has been approved by the FDA (Food and Drug Administration) in an accelerated approval pathway in January 2023 however this status changed in the summer of this year when the FDA converted the Leqembi® to traditional approval [1], [2]⁠.

Více
CRO case studies

Oncolytic viruses

Oncolytic viruses

Most current oncolytic viruses are engineered for selective recognition of cancer cell, although there are naturally occurring examples (e.g. reovirus), number of different viruses are used in clinical trials (adenovirus, vaccinia, etc.).

Více
Mastermixy - články

Real-Time PCR Troubleshooting

Real-Time PCR Troubleshooting

PCR users have sometimes trouble with their real-time PCR experiments. Their real-time PCR curves give no signal or they have complication with signal in negative control. We will try to help users with the main reasons of your PCR troubles and how to solve them.

Více
CRO case studies

Yeast Production Strain Cell Line Authentication by RFLP analysis

Yeast Production Strain Cell Line Authentication by RFLP analysis

Background Probiotics are defined as live microorganisms which, when administered in adequate amounts, confer a health benefit on the host. For instance, probiotics can be used in the treatment and prevention of infections and chronic inflammatory disorders of the gastrointestinal tract. Due to their health attributes, probiotics generate considerable interest in the area of functional

Více
NGS - články

Testování EGFR u nemalobuněčných karcinomů plic z hlediska patologa

Testování EGFR u nemalobuněčných karcinomů plic z hlediska patologa

Karcinom plic je onemocnění, které je u většiny pacientů diagnostikované v relativně pokročilé fázi – zpravidla ve III. nebo IV. stádiu. U takových nemocných nepřichází v úvahu chirurgický zákrok s kurativním záměrem. Diagnóza karcinomu plic se opírá vedle klasických postupů (klinické vyšetření, zobrazovací metody) zejména o morfologické zhodnocení nádoru v cytologickém nebo (častěji) histologickém vzorku.

Více
NGS - články

Anti-EGFR terapie vs. NGS diagnostika

Anti-EGFR terapie vs. NGS diagnostika

Biologická anti-EGFR léčba využívá monoklonální protilátky, které působí blok extracelulární domény receptoru pro EGFR (Epidermal growth factor receptor). Signál z růstového faktoru je blokován a dochází zpravidla ke zpomalení růstu nádorů. Přibližně u 40% pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC) se vyskytuje mutace, která způsobí, že pacienti na léčbu zaměřenou proti EGFR receptoru neodpovídají.

Více
NGS - články

Princip NGS metody

Princip NGS metody

Next Generation Sequencing (NGS – sekvenování nové generace) je v posledních letech jednou z nejrychleji se rozvíjejících metod v oblasti diagnostiky různých onemocnění. Společně s vývojem techniky se posouvají i hranice požadavků na kvalitu zpracování vzorku, požadavků na vstupní materiál a zejména kvalitu analyzovaných dat. NGS se postupně stává metodou, která opouští prostředí experimentálních laboratoří a přesouvá se do rutinní praxe v klinické sféře.

Více
Předchozí 1 2