Dodací podmínky – Autentizace buněčných linií

termín odeslání
výsledkový protokol do 10 pracovních dnů od obdržení vzorků

přeprava
protokol v papírové podobě – Česká pošta nebo elektronicky e-mailem