Dodací podmínky – Detekce mykoplazmat

termín odeslání
výsledek testování do 10 pracovních dnů od přijetí vzorku

přeprava
výsledek e-mailem ve formátu PDF