Dodací podmínky – PCR Plastik

termín odeslání
produkty odesíláme do 10 pracovních dnů od obdržení objednávky

přeprava
při běžné okolní teplotě

doporučené skladování
skladování při běžné (laboratorní) teplotě