Obchodní zástupce

účet v České republice

CZK:  584240277/0100 (SWIFT: KOMBCZPP, IBAN: CZ7601000000000584240277)

EUR: 78-7760910287/0100 (SWIFT: KOMBCZPP, IBAN: CZ3201000000787760910287)

účet v Slovenské republice

EUR: 10 4305 8004/1111 (SWIFT: UNCR SKBX, IBAN:SK3711110000001043058004)