IVD kity pro farmakogenetiku

IVD kity pro farmakogenetiku

Vyvíjíme a vyrábíme soupravy, které se používají pro in vitro genotypizaci před zahájením vhodné léčby onemocnění. Aplikace je důležitá u vybraných léčiv, u kterých může dojít k rozsáhlým nežádoucím účinkům nebo kde různé typy a rychlost metabolismu hraje rozhodující roli při léčbě.

gb PHARM TPMT gb PHARM TPMT

gb PHARM TPMT gb PHARM TPMT

Kit slouží k detekci mutací TPMT*2, TPMT*3A, TPMT*3B v genu pro TPMT v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Více
gb PHARM Warfarin gb PHARM Warfarin

gb PHARM Warfarin gb PHARM Warfarin

Kit slouží k detekci mutací CYP2C9*2, CYP2C9*3 a VKORC1 G1639A v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond.

Více
Novinka
gb PHARM DPYD gb PHARM DPYD

gb PHARM DPYD gb PHARM DPYD

Kit slouží ke stanovení genotypu čtyř polymorfismů podle pokynů CPIC a DPWG: *2A (c1905+1G>A), *13 (c1679T>G), HapB3 (c1236G>A) a c2846A>T v lidské genomové DNA. Princip detekce je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Více
gb PHARM DPYD*2A gb PHARM DPYD*2A

gb PHARM DPYD*2A gb PHARM DPYD*2A

Kit slouží k detekci mutace DPYD*2A (IVS14+1G>A) v lidské genomové DNA a je určen pro klinickou in vitro genotypizaci před zahájením léčby fluoropyrimidiny. Princip detekce je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Více
gb PHARM CYP2C19 gb PHARM CYP2C19

gb PHARM CYP2C19 gb PHARM CYP2C19

Kit slouží k detekci mutací CYP2C19*2, CYP2C19*3 a CYP2C19*17 v genu CYP2C19 a je určen pro klinickou in vitro genotypizaci před zahájením léčby klopidogrelem. Princip detekce je založen na real-time polymerázové řetězové reakci (qPCR) s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Více
gb PHARM UGT1A1 gb PHARM UGT1A1

gb PHARM UGT1A1 gb PHARM UGT1A1

Real-time PCR diagnostický kit umožňuje detekovat varianty polymorfismů 5TA (UGT1A1*36), 6TA (UGT1A1*1), 7TA (UGT1A1*28) a 8TA (UGT1A1*37). Detekce probíhá na principu Q-FRET sond a pro multiplexní genotypizaci využívá analýzu křivek tání.

Více
Novinka
gb PHARM BCHE gb PHARM BCHE

gb PHARM BCHE gb PHARM BCHE

Kit slouží ke stanovení genotypu pěti polymorfismů: A (D70G, rs1799807), K (A539T, rs1803274), F1 (T243M, rs28933389), F2 (G390V, rs28933390), S1 (FS117, rs398124632) v lidské genomové DNA.

Více