IVD kity pro farmakogenetiku

IVD kity pro farmakogenetiku

Vyvíjíme a vyrábíme soupravy, které se používají pro in vitro genotypizaci před zahájením vhodné léčby onemocnění. Aplikace je důležitá u vybraných léčiv, u kterých může dojít k rozsáhlým nežádoucím účinkům nebo kde různé typy a rychlost metabolismu hraje rozhodující roli při léčbě.

gb PHARM TPMT gb PHARM TPMT

gb PHARM TPMT gb PHARM TPMT

Kit slouží k detekci mutací TPMT*2, TPMT*3A, TPMT*3B v genu pro TPMT v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Více
gb PHARM Warfarin gb PHARM Warfarin

gb PHARM Warfarin gb PHARM Warfarin

Kit slouží k detekci mutací CYP2C9*2, CYP2C9*3 a VKORC1 G1639A v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond.

Více
gb PHARM DPYD*2A gb PHARM DPYD*2A

gb PHARM DPYD*2A gb PHARM DPYD*2A

Kit slouží k detekci mutace DPYD*2A (IVS14+1G>A) v lidské genomové DNA a je určen pro klinickou in vitro genotypizaci před zahájením léčby fluoropyrimidiny. Princip detekce je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Více
Novinka
gb PHARM CYP2C19 gb PHARM CYP2C19

gb PHARM CYP2C19 gb PHARM CYP2C19

Kit slouží k detekci mutací CYP2C19*2, CYP2C19*3 a CYP2C19*17 v genu CYP2C19 a je určen pro klinickou in vitro genotypizaci před zahájením léčby klopidogrelem. Princip detekce je založen na real-time polymerázové řetězové reakci (qPCR) s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Více
gb PHARM UGT1A1 gb PHARM UGT1A1

gb PHARM UGT1A1 gb PHARM UGT1A1

Real-time PCR diagnostický kit umožňuje detekovat varianty polymorfismů 5TA (UGT1A1*36), 7TA (UGT1A1*28), 8TA (UGT1A1*37) a SNP UGT1A1 211 G/A. Detekce probíhá na principu Q-FRET sond a pro multiplexní genotypizaci využívá analýzu křivek tání.

Více