IVD kity pro genetiku

IVD kity pro genetiku

IVD kity pro genetiku se používají k vyšetření nejčastějších monogenních onemocnění s klinickou závažností.

gb GENETIC HLA-B*27 gb GENETIC HLA-B*27

gb GENETIC HLA-B*27 gb GENETIC HLA-B*27

Kit umožňuje detekci alely HLA-B*27 v genomové DNA. Přítomnost alely kódující antigen HLA-B*27 je silně asociována s ankylózující spondylitidou (Bechtěrevovou nemocí) a dalšími zánětlivými onemocněními. Alela HLA-B*27 je detekována v kanálu FAM a lidská genomová DNA v kanálu HEX jako interní pozitivní kontrola.

Více
gb GENETIC APOE gb GENETIC APOE

gb GENETIC APOE gb GENETIC APOE

Kit slouží k detekci mutací rs429358 a rs7412 v genu pro APOE v lidské genomové DNA. Umožňuje určit genotypy E2, E3 a E4. Princip detekce je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Více
gb GENETIC LACTO gb GENETIC LACTO

gb GENETIC LACTO gb GENETIC LACTO

Kit slouží k detekci mutací LCT (C13910T) a LCT (G22018A) v genu pro laktázu v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Více
gb GENETIC FRUCTO gb GENETIC FRUCTO

gb GENETIC FRUCTO gb GENETIC FRUCTO

Kit slouží k detekci mutací A149P, A174D, N334K a delece del4E4 v genu ALDOB v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Více
gb GENETIC HFE gb GENETIC HFE

gb GENETIC HFE gb GENETIC HFE

Kit slouží k detekci mutací C282Y, H63D a S65C v genu HFE v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Více
gb GENETIC A1AT gb GENETIC A1AT

gb GENETIC A1AT gb GENETIC A1AT

Kit slouží k detekci mutací PI*S a PI*Z v genu pro alfa-1-antitrypsin v lidské genomové DNA. Kit je založen na realtime PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Více
gb GENETIC Gilbert gb GENETIC Gilbert

gb GENETIC Gilbert gb GENETIC Gilbert

Kit slouží k detekci alely 7TA polymorfismu TA genu UGT1A1 v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s následnou analýzou křivek tání pomocí fluorescenčně značené sondy.

Více
gb GENETIC SRY gb GENETIC SRY

gb GENETIC SRY gb GENETIC SRY

Kit slouží k detekci a kvantifikaci lidské mužské DNA přítomné ve vzorku. Stanovení je založeno na kvantitativní real-time PCR s použitím fluorescenčně značené sondy.

Více
gb GENETIC APOB gb GENETIC APOB

gb GENETIC APOB gb GENETIC APOB

Kit slouží k detekci mutace R3500Q v genu APOB (apolipoprotein B) v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Více
gb GENETIC human DNA gb GENETIC human DNA

gb GENETIC human DNA gb GENETIC human DNA

Kit slouží k detekci a kvantifikaci lidské genomové DNA. Stanovení je založeno na kvantitativní real-time PCR s použitím fluorescenčně značené sondy.

Více
gb Human B2M mRNA gb Human B2M mRNA

gb Human B2M mRNA gb Human B2M mRNA

Souprava gb Human B2M mRNA umožňuje stanovení přítomnosti lidské mRNA prostřednictvím detekce genu B2M (Gene ID 567). Tento gen kóduje beta-2-microglobulin. Jde o sérový protein, který je součástí těžkých řetězců hlavního histokompatibilního komplexu (MHC) I na povrchu téměř všech jaderných buněk (s výjimkou červených krvinek). Souprava slouží ke sledování kvality izolátů RNA z lidského biologického materiálu.

Více