IVD kity pro onkologii

IVD kity pro onkologii

V kategorii souprav CE IVD pro onkologii představujeme naše komplexní portfolio produktů pro one-step real-time RT-PCR detekci a kvantifikaci fúzních transkriptů BCR-ABL1.

Hybridní gen BCR-ABL1 je hlavním produktem translokace t(9; 22)(q34; q11). V závislosti na bodu zlomu v BCR genu byly charakterizovány tři varianty fúzního genu: MAJOR (M-bcr, e14a2, e13a2, také známý jako b3a2, b2a2), MINOR (m-bcr, e1a2) a MICRO (mu -bcr, e19a2, také známý jako c3a2). BCR-ABL1 transkripty jsou překládány do odpovídajících proteinů: p210 (major), p190 (minor) a p230 (micro).

Varianta MAJOR genu BCR-ABL1 se nachází u více než 90% pacientů trpících chronickou myeloidní leukémií (CML). Pro monitorování minimálního zbytkového onemocnění (MMR) jsou transkripty BCR-ABL1 kvantifikovány k počtu kopií transkriptu referenčního genu (ABL1, GUSB). Snahy o standardizaci molekulárního monitorování BCR-ABL1 MAJOR vedly k zavedení laboratorních doporučení (Cross at al., 2015) a k vývoji mezinárodní škály pro podávání zpráv (IS), která umožňuje přesné porovnání výsledků získaných různými laboratořemi.

V kategorii souprav CE IVD pro onkologii nabízíme také sadu NGS. Je určen pro detekci specifických genových aberací založených na sekvenování nové generace, které hrají důležitou roli v terapeutické strategii pro vybrané diagnózy.

Novinka
gb ONCO BCR-ABL MAJOR gb ONCO BCR-ABL MAJOR

gb ONCO BCR-ABL MAJOR gb ONCO BCR-ABL MAJOR

Real-time PCR diagnostický kit umožňuje detekovat a kvantifikovat MAJOR transkripty b2a2 a b3a2. Stanovení je založeno na jednokrokové (one-step) RT-PCR s využitím fluorescenčně značených sond. Kvantifikace fúzního i referenčního transkriptu probíhá v jedné zkumavce.

Více
Novinka
gb ONCO BCR-ABL MINOR / ABL gb ONCO BCR-ABL MINOR / ABL

gb ONCO BCR-ABL MINOR / ABL gb ONCO BCR-ABL MINOR / ABL

Souprava gb ONCO BCR-ABL MINOR / ABL slouží ke kvantitativnímu stanovení poměru množství transkriptu e1a2 fúzního genu BCR-ABL1 k množství transkriptů referenčního genu ABL1.

Více
Novinka
gb ONCO BCR-ABL MICRO / ABL gb ONCO BCR-ABL MICRO / ABL

gb ONCO BCR-ABL MICRO / ABL gb ONCO BCR-ABL MICRO / ABL

Souprava gb ONCO BCR-ABL MICRO / ABL slouží ke kvantitativnímu stanovení poměru množství transkriptu e19a2 (c3a2) fúzního genu BCR-ABL1 k množství transkriptů referenčního genu ABL1.

Více
STANDARD MMR BCR-ABL MAJOR STANDARD MMR BCR-ABL MAJOR

STANDARD MMR BCR-ABL MAJOR STANDARD MMR BCR-ABL MAJOR

STANDARD MMR BCR-ABL MAJOR je RNA standard představující definovaný poměr kopií BCR-ABL1 ve variantě MAJOR (b3a2) na pozadí referenčního genu (ABL1 a GUSB) na hladině hluboké molekulární odpovědi (MMR). Pro převedení výsledků stanovení obsahu BCR-ABL1 MAJOR vyšetřovaných vzorků je nutno zahrnout STANDARD do vlastní analýzy a získané výsledky upravit výpočtem.

Více
gb ONCO BRAF (V600E) gb ONCO BRAF (V600E)

gb ONCO BRAF (V600E) gb ONCO BRAF (V600E)

Kit slouží k detekci a kvantifikaci somatické mutace V600E, E2, D genu BRAF v lidské genomové DNA. Princip detekce je založen na real-time polymerázové řetězové reakci (qPCR) s využitím fluorescenčně značených sond a alelově specifických primerů.

Více
gb ONCO CLL gb ONCO CLL

gb ONCO CLL gb ONCO CLL

Kit slouží ke stanovení prognózy CLL z RNA lidských B-lymfocytů periferní krve. Princip detekce je založen na kvantitativní real-time PCR s fluorescenčně značenými sondami (dvoukroková kvantitativní qPCR).

Více
ngs ONCO anti-EGFR ngs ONCO anti-EGFR

ngs ONCO anti-EGFR ngs ONCO anti-EGFR

NGS kit pro diagnostiku k optimalizaci léčby kolorektálního a nemalobuněčného karcinomu plic. Obsahuje panel vybraných hot-spot oblastí, ve kterých se vyskytují mutace důležité pro rozhodnutí, jakou dát cílenou léčbu. Kit je určen na přípravu knihovny vzorků pro sekvenování na přístroji Miseq a jedná se o metodu amplikonového sekvenování. Součástí kitu je bezplatné používání vyhodnocovacího softwaru ERMI.

Více
Připravujeme
gb ONCO BCR-ABL DETECT gb ONCO BCR-ABL DETECT

gb ONCO BCR-ABL DETECT gb ONCO BCR-ABL DETECT

gb ONCO BCR-ABL DETECT slouží ke kvalitativnímu stanovení typu přestavby fúzního genu BCR-ABL1. Kromě běžně se vyskytujících fúzí kit detekuje i raritní přestavby. Metodika založená na one-step RT-qPCR zajišťuje rychlé méně pracné a především semikvantitativní stanovení typu fúze, propracovaný systém kontrol zajišťuje validitu výsledku a jeho adekvátní interpretaci.

Dozvědět se více
Připravujeme
gb ONCO EGFR T790M gb ONCO EGFR T790M

gb ONCO EGFR T790M gb ONCO EGFR T790M

Souprava gb ONCO EGFR T790M umožňuje detekci a kvantifikaci somatické mutace EGFR T790M (2369C>T, rs121434569) v lidské DNA. Receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR) patří do rodiny tyrozinkinázových receptorů.

Dozvědět se více