IVD kity pro onkologii

IVD kity pro onkologii

V kategorii souprav CE IVD pro onkologii představujeme naše komplexní portfolio produktů pro one-step real-time RT-PCR detekci a kvantifikaci fúzních transkriptů BCR-ABL1.

Hybridní gen BCR-ABL1 je hlavním produktem translokace t(9; 22)(q34; q11). V závislosti na bodu zlomu v BCR genu byly charakterizovány tři varianty fúzního genu: MAJOR (M-bcr, e14a2, e13a2, také známý jako b3a2, b2a2), MINOR (m-bcr, e1a2) a MICRO (mu -bcr, e19a2, také známý jako c3a2). BCR-ABL1 transkripty jsou překládány do odpovídajících proteinů: p210 (major), p190 (minor) a p230 (micro).

Varianta MAJOR genu BCR-ABL1 se nachází u více než 90% pacientů trpících chronickou myeloidní leukémií (CML). Pro monitorování minimálního zbytkového onemocnění (MMR) jsou transkripty BCR-ABL1 kvantifikovány k počtu kopií transkriptu referenčního genu (ABL1, GUSB). Snahy o standardizaci molekulárního monitorování BCR-ABL1 MAJOR vedly k zavedení laboratorních doporučení (Cross at al., 2015) a k vývoji mezinárodní škály pro podávání zpráv (IS), která umožňuje přesné porovnání výsledků získaných různými laboratořemi.

gb ONCO BCR-ABL MAJOR / ABL gb ONCO BCR-ABL MAJOR / ABL

gb ONCO BCR-ABL MAJOR / ABL gb ONCO BCR-ABL MAJOR / ABL

CE IVD diagnostický kit umožňuje detekovat a kvantifikovat dva typy transkriptů varianty MAJOR fúzního genu BCR‑ABL1, a to transkripty b2a2 (podle jiné nomenklatury e13a2) a b3a2 (e14a2). Principem stanovení je jednokroková (one-step) RT-qPCR s využitím fluorescenčně značených sond.

Více
gb ONCO BCR-ABL MAJOR / GUSB gb ONCO BCR-ABL MAJOR / GUSB

gb ONCO BCR-ABL MAJOR / GUSB gb ONCO BCR-ABL MAJOR / GUSB

CE IVD diagnostický kit umožňuje detekovat a kvantifikovat dva typy transkriptů varianty MAJOR fúzního genu BCR‑ABL1, a to transkripty b2a2 (podle jiné nomenklatury e13a2) a b3a2 (e14a2). Principem stanovení je jednokroková (one-step) RT-qPCR s využitím fluorescenčně značených sond.

Více
gb ONCO BCR-ABL MINOR / ABL gb ONCO BCR-ABL MINOR / ABL

gb ONCO BCR-ABL MINOR / ABL gb ONCO BCR-ABL MINOR / ABL

Souprava gb ONCO BCR-ABL MINOR / ABL slouží ke kvantitativnímu stanovení poměru množství transkriptu e1a2 fúzního genu BCR-ABL1 k množství transkriptů referenčního genu ABL1.

Více
gb ONCO BCR-ABL MICRO / ABL gb ONCO BCR-ABL MICRO / ABL

gb ONCO BCR-ABL MICRO / ABL gb ONCO BCR-ABL MICRO / ABL

Souprava gb ONCO BCR-ABL MICRO / ABL slouží ke kvantitativnímu stanovení poměru množství transkriptu e19a2 (c3a2) fúzního genu BCR-ABL1 k množství transkriptů referenčního genu ABL1.

Více
STANDARD MMR BCR-ABL MAJOR STANDARD MMR BCR-ABL MAJOR

STANDARD MMR BCR-ABL MAJOR STANDARD MMR BCR-ABL MAJOR

STANDARD MMR BCR-ABL MAJOR je roztok RNA s přesně definovaným poměrem počtu kopií transkriptu fúzního genu BCR-ABL1 MAJOR (b3a2) a referenčních genů ABL1 a GUSB. MMR (Major Molecular Response) odpovídá hladinám transkriptů BCR-ABL1 0,1 % IS (International Scale).

Více
gb ONCO BCR-ABL DETECT gb ONCO BCR-ABL DETECT

gb ONCO BCR-ABL DETECT gb ONCO BCR-ABL DETECT

gb ONCO BCR-ABL DETECT slouží ke kvalitativnímu stanovení typu přestavby fúzního genu BCR-ABL1. Kromě běžně se vyskytujících fúzí kit detekuje i raritní přestavby. Metodika založená na one-step RT-qPCR zajišťuje rychlé méně pracné a především semikvantitativní stanovení typu fúze, propracovaný systém kontrol zajišťuje validitu výsledku a jeho adekvátní interpretaci.

Více
Novinka
gb ONCO EGFR gb ONCO EGFR

gb ONCO EGFR gb ONCO EGFR

Diagnostická souprava gb ONCO EGFR slouží k identifikaci mutací v exonech 18, 19, 20 a 21 v genu EGFR u pacientů s onkologickým onemocněním. Vyšetření je založeno na metodice real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond, alelově specifických primerů a PCR blokátorů. Souprava obsahuje 3 specifické assaye a příslušný MasterMix pro detekci 7 mutačních skupin EGFR genu a pro celkem 40 jednotlivých mutací. Souprava obsahuje všechny potřebné komponenty pro provedení analýzy.

Více
gb ONCO EGFR (T790M) gb ONCO EGFR (T790M)

gb ONCO EGFR (T790M) gb ONCO EGFR (T790M)

Souprava gb ONCO EGFR (T790M) umožňuje detekci a kvantifikaci somatické mutace EGFR T790M (2369C>T, rs121434569) v lidské genomové DNA. Vyšetření je založeno na metodice real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond a alelově specifických primerů. Souprava obsahuje všechny potřebné komponenty pro provedení analýzy.

Více
gb ONCO BRAF (V600) gb ONCO BRAF (V600)

gb ONCO BRAF (V600) gb ONCO BRAF (V600)

Kit slouží k detekci a kvantifikaci somatické mutace V600E, E2, D, D2, K, R a M genu BRAF v lidské genomové DNA. Vyšetření je založeno na metodice real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond a alelově specifických primerů. Souprava obsahuje všechny potřebné komponenty pro provedení analýzy.

Více
gb ONCO BRAF (V600E) gb ONCO BRAF (V600E)

gb ONCO BRAF (V600E) gb ONCO BRAF (V600E)

Kit slouží k detekci a kvantifikaci somatické mutace V600E, E2, D a D2 genu BRAF v lidské genomové DNA. Princip detekce je založen na real-time polymerázové řetězové reakci (qPCR) s využitím fluorescenčně značených sond a alelově specifických primerů.

Více
gb ONCO CLL gb ONCO CLL

gb ONCO CLL gb ONCO CLL

Kit slouží ke stanovení prognózy CLL z RNA lidských B-lymfocytů periferní krve. Princip detekce je založen na kvantitativní real-time PCR s fluorescenčně značenými sondami (dvoukroková kvantitativní qPCR).

Více