IVD kity pro trombofilie

IVD kity pro trombofilie

Nabízíme komplexní portfolio „trombofilních“ souprav používaných v hematologii a klinické genetice.

gb HEMO FV (G1691A) gb HEMO FV (G1691A)

gb HEMO FV (G1691A) gb HEMO FV (G1691A)

Kit slouží k detekci mutace G1691A (tzv. Leidenská mutace) ve srážecím faktoru V v lidské genomové DNA. Princip detekce je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Více
gb HEMO FII (G20210A) gb HEMO FII (G20210A)

gb HEMO FII (G20210A) gb HEMO FII (G20210A)

Kit slouží k detekci mutace G20210A ve srážecím faktoru II v lidské genomové DNA. Princip detekce je založen na real-time polymerázové řetězové reakci (qPCR) s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Více
gb HEMO PAI1 (4G/5G) gb HEMO PAI1 (4G/5G)

gb HEMO PAI1 (4G/5G) gb HEMO PAI1 (4G/5G)

Kit slouží k detekci mutace 4G/5G v promotoru genu PAI1 v lidské genomové DNA. Princip detekce je založen na realtime PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Více
gb HEMO MTHFR (C677T) gb HEMO MTHFR (C677T)

gb HEMO MTHFR (C677T) gb HEMO MTHFR (C677T)

Kit slouží k detekci mutace C677T v genu MTHFR v lidské genomové DNA. Princip detekce je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Více
gb HEMO MTHFR (A1298C) gb HEMO MTHFR (A1298C)

gb HEMO MTHFR (A1298C) gb HEMO MTHFR (A1298C)

Kit slouží k detekci mutace A1298C v genu MTHFR v lidské genomové DNA. Princip detekce je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Více
gb HEMO GPIa (C807T) gb HEMO GPIa (C807T)

gb HEMO GPIa (C807T) gb HEMO GPIa (C807T)

Kit slouží k detekci mutace GPIa (C807T) v genu pro destičkový glykoprotein GPIa v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Více
gb HEMO FXIII (V34L) gb HEMO FXIII (V34L)

gb HEMO FXIII (V34L) gb HEMO FXIII (V34L)

Kit slouží k detekci mutace V34L ve fibrin stabilizujícím faktoru XIII v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Více
gb HEMO GPIIIa (L33P) gb HEMO GPIIIa (L33P)

gb HEMO GPIIIa (L33P) gb HEMO GPIIIa (L33P)

Kit slouží k detekci mutace L33P v genu GPIIIa (ITGB3) v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Více