IVD

GENERI BIOTECH je společnost certifikovaná pro výrobu zdravotnických prostředků v rámci normy EN ISO 13485. Vyvíjíme a vyrábíme CE IVD kity pro real-time PCR.

Naše IVD kity spadají do pěti kategorií: klinická genetika, hematologie, farmakogenetika, onkologie a mikrobiologie.

V Česku a na Slovensku dodáváme naše produkty přímo koncovým uživatelům, v zahraničí naše produkty realizujeme prostřednictvím obchodních partnerů a distribuční sítě.

gb GENETIC Gilbert gb GENETIC Gilbert

gb GENETIC Gilbert gb GENETIC Gilbert

Kit slouží k detekci alely 7TA polymorfismu TA genu UGT1A1 v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s následnou analýzou křivek tání pomocí fluorescenčně značené sondy.

Více
gb GENETIC A1AT gb GENETIC A1AT

gb GENETIC A1AT gb GENETIC A1AT

Kit slouží k detekci mutací PI*S a PI*Z v genu pro alfa-1-antitrypsin v lidské genomové DNA. Kit je založen na realtime PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Více
gb GENETIC APOE gb GENETIC APOE

gb GENETIC APOE gb GENETIC APOE

Kit slouží k detekci mutací rs429358 a rs7412 v genu pro APOE v lidské genomové DNA. Umožňuje určit genotypy E2, E3 a E4. Princip detekce je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Více
gb GENETIC APOB gb GENETIC APOB

gb GENETIC APOB gb GENETIC APOB

Kit slouží k detekci mutace R3500Q v genu APOB (apolipoprotein B) v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Více
gb ONCO BRAF (V600E) gb ONCO BRAF (V600E)

gb ONCO BRAF (V600E) gb ONCO BRAF (V600E)

Kit slouží k detekci a kvantifikaci somatické mutace V600E, E2, D a D2 genu BRAF v lidské genomové DNA. Princip detekce je založen na real-time polymerázové řetězové reakci (qPCR) s využitím fluorescenčně značených sond a alelově specifických primerů.

Více
gb ONCO BCR-ABL MAJOR / ABL gb ONCO BCR-ABL MAJOR / ABL

gb ONCO BCR-ABL MAJOR / ABL gb ONCO BCR-ABL MAJOR / ABL

CE IVD diagnostický kit umožňuje detekovat a kvantifikovat dva typy transkriptů varianty MAJOR fúzního genu BCR‑ABL1, a to transkripty b2a2 (podle jiné nomenklatury e13a2) a b3a2 (e14a2). Principem stanovení je jednokroková (one-step) RT-qPCR s využitím fluorescenčně značených sond.

Více
gb ONCO CLL gb ONCO CLL

gb ONCO CLL gb ONCO CLL

Kit slouží ke stanovení prognózy CLL z RNA lidských B-lymfocytů periferní krve. Princip detekce je založen na kvantitativní real-time PCR s fluorescenčně značenými sondami (dvoukroková kvantitativní qPCR).

Více
gb PHARM CYP2C19 gb PHARM CYP2C19

gb PHARM CYP2C19 gb PHARM CYP2C19

Kit slouží k detekci mutací CYP2C19*2, CYP2C19*3 a CYP2C19*17 v genu CYP2C19 a je určen pro klinickou in vitro genotypizaci před zahájením léčby klopidogrelem. Princip detekce je založen na real-time polymerázové řetězové reakci (qPCR) s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Více
gb PHARM DPYD*2A gb PHARM DPYD*2A

gb PHARM DPYD*2A gb PHARM DPYD*2A

Kit slouží k detekci mutace DPYD*2A (IVS14+1G>A) v lidské genomové DNA a je určen pro klinickou in vitro genotypizaci před zahájením léčby fluoropyrimidiny. Princip detekce je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Více
gb PHARM UGT1A1 gb PHARM UGT1A1

gb PHARM UGT1A1 gb PHARM UGT1A1

Real-time PCR diagnostický kit umožňuje detekovat varianty polymorfismů 5TA (UGT1A1*36), 6TA (UGT1A1*1), 7TA (UGT1A1*28) a 8TA (UGT1A1*37). Detekce probíhá na principu Q-FRET sond a pro multiplexní genotypizaci využívá analýzu křivek tání.

Více
gb HEMO GPIIIa (L33P) gb HEMO GPIIIa (L33P)

gb HEMO GPIIIa (L33P) gb HEMO GPIIIa (L33P)

Kit slouží k detekci mutace L33P v genu GPIIIa (ITGB3) v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Více
gb HEMO GPIa (C807T) gb HEMO GPIa (C807T)

gb HEMO GPIa (C807T) gb HEMO GPIa (C807T)

Kit slouží k detekci mutace GPIa (C807T) v genu pro destičkový glykoprotein GPIa v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Více