LIFE SCIENCES

Naše produktová linie Life Sciences zahrnuje nejběžněji používané produkty pro molekulární biologii (DNA izolační kity, PCR mastermixy, one-step kit pro reverzní transcripci atd.) včetně produktů pro real-time PCR. Produktová linie Life Sciences zahrnuje i některé služby pro Výzkum a vývoj.

V Česku a na Slovensku dodáváme naše produkty přímo koncovým uživatelům, v zahraničí naše produkty realizujeme prostřednictvím obchodních partnerů a distribuční sítě.

Autentizace buněčných linií

Autentizace buněčných linií Autentizace buněčných linií

Pomocí forenzního kitu, metodou multiplexní PCR, jsou amplifikovány vybrané autozomální polymorfismy, které jsou poté separovány kapilární elektroforézou. Jedná se o standardně využívanou metodu nejen pro autentizace buněčných linií, ale i ve forenzních aplikacích.

Více
Amplifikace a izolace plazmidů

Amplifikace a izolace plazmidů Amplifikace a izolace plazmidů

Provádíme namnožení plazmidové DNA v bakteriálních buňkách Escherichia coli. Jako následnou službu nabízíme linearizaci plazmidu pomocí restrikčního štěpení. Tato operace je vhodná zejména při použití plazmidu jako PCR standardu. Hotové plazmidy dodáváme ve formátech midiprep a maxiprep.

Více
Linearizace plazmidů

Linearizace plazmidů Linearizace plazmidů

Pokud je plazmidová DNA využívána jako templát pro PCR, je výhodnější používat linearizovanou DNA. Neštěpený plazmid zaujímá nejčastěji supercoiled konformaci, kdy je cílová sekvence méně přístupná pro primery a polymerázu. Linearizovaná DNA poskytuje reprodukovatelnější a přesnější výsledky.

Více
Ověření plazmidů

Ověření plazmidů Ověření plazmidů

Tato služba je určena pro plazmidy, kde je nutné ověřit, že došlo k zaklonování správné sekvence, nedošlo k záměně plazmidu, případně ověřit, že plazmid neobsahuje chyby v sekvenci.

Více
Detekce mykoplazmat – biochemický test

Detekce mykoplazmat – biochemický test Detekce mykoplazmat – biochemický test

Jedná se o selektivní biochemický test, který využívá aktivitu mykoplazmálních enzymů, které se vyskytují v drtivé většině ze 180 druhů mykoplazmat, ale v eukaryotických buňkách nejsou přítomny.

Více
Detekce mykoplazmat – kvalitativní PCR

Detekce mykoplazmat – kvalitativní PCR Detekce mykoplazmat – kvalitativní PCR

Metoda zahrnuje izolaci DNA ze vzorku kondiciovaného média eukaryotních buněk. Následně je pomocí PCR v reálném čase provedena amplifikace a detekce vysoce konzervované oblasti kódující 16S ribozomální RNA specifické pro mykoplazmata. Tato metoda slouží ke kvalitativnímu stanovení mykoplazmat ve vzorku.

Více