LIFE SCIENCES

Naše produktová linie Life Sciences zahrnuje oligonukleotidy v mnoha kategoriích, nejběžněji používané produkty pro molekulární biologii (DNA izolační kity, PCR mastermixy, one-step kit pro reverzní transcripci atd.) včetně produktů pro real-time PCR (assaye pro referenční geny, assaye na zakázku atd.).

Produktová linie Life Sciences zahrnuje i některé služby pro V+V.

V Česku a na Slovensku dodáváme naše produkty přímo koncovým uživatelům, v zahraničí (většinou v EU) naše produkty realizujeme prostřednictvím obchodních partnerů a distribuční sítě.

Autentizace buněčných linií

Autentizace buněčných linií Autentizace buněčných linií

Pomocí forenzního kitu, metodou multiplexní PCR, jsou amplifikovány vybrané autozomální polymorfismy, které jsou poté separovány kapilární elektroforézou. Jedná se o standardně využívanou metodu nejen pro autentizace buněčných linií, ale i ve forenzních aplikacích.

Více
Amplifikace a izolace plazmidů

Amplifikace a izolace plazmidů Amplifikace a izolace plazmidů

Provádíme namnožení plazmidové DNA v bakteriálních buňkách Escherichia coli. Jako následnou službu nabízíme linearizaci plazmidu pomocí restrikčního štěpení. Tato operace je vhodná zejména při použití plazmidu jako PCR standardu. Hotové plazmidy dodáváme ve formátech midiprep a maxiprep.

Více
Linearizace plazmidů

Linearizace plazmidů Linearizace plazmidů

Pokud je plazmidová DNA využívána jako templát pro PCR, je výhodnější používat linearizovanou DNA. Neštěpený plazmid zaujímá nejčastěji supercoiled konformaci, kdy je cílová sekvence méně přístupná pro primery a polymerázu. Linearizovaná DNA poskytuje reprodukovatelnější a přesnější výsledky.

Více
Ověření plazmidů

Ověření plazmidů Ověření plazmidů

Tato služba je určena pro plazmidy, kde je nutné ověřit, že došlo k zaklonování správné sekvence, nedošlo k záměně plazmidu, případně ověřit, že plazmid neobsahuje chyby v sekvenci.

Více
Detekce mykoplazmat

Detekce mykoplazmat Detekce mykoplazmat

Jedná se o selektivní biochemický test, který využívá aktivitu mykoplazmálních enzymů, které se vyskytují v drtivé většině ze 180 druhů mykoplazmat, ale v eukaryotických buňkách nejsou přítomny.

Více
Customized High-Throughput PCR Array

Customized High-Throughput PCR Array Customized High-Throughput PCR Array

Oliga na destičce jsou doporučena všude tam, kde je potřeba provádět velký počet PCR testů paralelně na jedné destičce. Po přidání MasterMixu + vzorku DNA jsou destičky připraveny k použití pro PCR/real-time PCR. Hlavní výhodou tohoto uspořádání je efektivita a úspora času. Destička obsahuje všechny oligo-komponenty pro PCR nebo real-time PCR podle návrhu zákazníka.

Více
Ready-to-use High-Throughput PCR Array

Ready-to-use High-Throughput PCR Array Ready-to-use High-Throughput PCR Array

Oliga na destičce + MasterMix jsou doporučena všude tam, kde je potřeba provádět velký počet PCR testů paralelně na jedné destičce. Po přidání vzorku DNA jsou destičky připraveny k použití pro PCR/real-time PCR. Hlavní výhodou tohoto uspořádání je efektivita a značná úspora času. Destička obsahuje všechny komponenty včetně MasterMixu pro PCR nebo real-time PCR podle návrhu zákazníka.

Více