customized PCR arrays

customized PCR arrays

Customized High-Throughput PCR Array

Customized High-Throughput PCR Array Customized High-Throughput PCR Array

Oliga na destičce jsou doporučena všude tam, kde je potřeba provádět velký počet PCR testů paralelně na jedné destičce. Po přidání MasterMixu + vzorku DNA jsou destičky připraveny k použití pro PCR/real-time PCR. Hlavní výhodou tohoto uspořádání je efektivita a úspora času. Destička obsahuje všechny oligo-komponenty pro PCR nebo real-time PCR podle návrhu zákazníka.

Více
Ready-to-use High-Throughput PCR Array

Ready-to-use High-Throughput PCR Array Ready-to-use High-Throughput PCR Array

Oliga na destičce + MasterMix jsou doporučena všude tam, kde je potřeba provádět velký počet PCR testů paralelně na jedné destičce. Po přidání vzorku DNA jsou destičky připraveny k použití pro PCR/real-time PCR. Hlavní výhodou tohoto uspořádání je efektivita a značná úspora času. Destička obsahuje všechny komponenty včetně MasterMixu pro PCR nebo real-time PCR podle návrhu zákazníka.

Více