LIFE SCIENCES

Naše produktová linie Life Sciences zahrnuje nejběžněji používané produkty pro molekulární biologii (DNA izolační kity, PCR mastermixy, one-step kit pro reverzní transcripci atd.) včetně produktů pro real-time PCR. Produktová linie Life Sciences zahrnuje i některé služby pro Výzkum a vývoj.

V Česku a na Slovensku dodáváme naše produkty přímo koncovým uživatelům, v zahraničí naše produkty realizujeme prostřednictvím obchodních partnerů a distribuční sítě.

gb Elite PCR Master Mix

gb Elite PCR Master Mix gb Elite PCR Master Mix

gb Elite PCR Master Mix je vhodný pro použití v PCR nebo real-time PCR v kombinaci s fluorescenčně značenými sondami. Je vhodný pro aplikace vyžadující vysokou citlivost a efektivitu. Jeho výhodou je zvýšená odolnost proti PCR inhibitorům.

Více
gb OneStep RT-qPCR Kit

gb OneStep RT-qPCR Kit gb OneStep RT-qPCR Kit

gb OneStep RT-qPCR Kit je určen k provedení reverzní transkripce (RT) a real-time PCR (qPCR) v jednom kroku (v jedné reakci). Není proto nutné přepsání RNA do cDNA předchozí oddělenou reverzní transkripcí, ani oddělené přístrojové vybavení.

Více
Detekce mykoplazmat – biochemický test

Detekce mykoplazmat – biochemický test Detekce mykoplazmat – biochemický test

Jedná se o selektivní biochemický test, který využívá aktivitu mykoplazmálních enzymů, které se vyskytují v drtivé většině ze 180 druhů mykoplazmat, ale v eukaryotických buňkách nejsou přítomny.

Více
Linearizace plazmidů

Linearizace plazmidů Linearizace plazmidů

Pokud je plazmidová DNA využívána jako templát pro PCR, je výhodnější používat linearizovanou DNA. Neštěpený plazmid zaujímá nejčastěji supercoiled konformaci, kdy je cílová sekvence méně přístupná pro primery a polymerázu. Linearizovaná DNA poskytuje reprodukovatelnější a přesnější výsledky.

Více
Ověření plazmidů

Ověření plazmidů Ověření plazmidů

Tato služba je určena pro plazmidy, kde je nutné ověřit, že došlo k zaklonování správné sekvence, nedošlo k záměně plazmidu, případně ověřit, že plazmid neobsahuje chyby v sekvenci.

Více
Pasivní referenční barvivo

Pasivní referenční barvivo Pasivní referenční barvivo

Pasivní referenční barvivo je inertní barvivo, které slouží jako vnitřní referenční barvivo pro normalizaci kolísání fluorescenčního signálu mezi jamkami, které se může vyskytnout jako důsledek chyb v pipetování nebo vlivem přístrojových omezení.

Více
gb Basic Reverse Transcription Kit

gb Basic Reverse Transcription Kit gb Basic Reverse Transcription Kit

gb Basic Reverse Transcription Kit obsahuje pufr, dNTP, primery (hexamery, oligo(dT)VN) a enzym reverzní transkriptázu (M-MLV). Reverzní transkriptáza přepisuje RNA do cDNA, která je následně analyzována pomocí PCR. M-MLV reverzní transkriptáza je připravena z myšího leukemického viru Moloney.

Více
Novinka
gb GelReady PCR Master Mix

gb GelReady PCR Master Mix gb GelReady PCR Master Mix

gb GelReady PCR Master Mix obsahuje hot-start Taq DNA polymerázu, reakční pufr, dNTPs, MgCl2, barviva a aditiva k přímému nanášení PCR produktu na gel. Enzym Taq polymeráza je chemicky modifikovaná DNA polymeráza z mikroorganismu Thermus aquaticus. Při pokojové teplotě je tento enzym inaktivní a aktivuje se až v průběhu počáteční denaturace PCR.

Více
Novinka
Detekce mykoplazmat – kvalitativní PCR

Detekce mykoplazmat – kvalitativní PCR Detekce mykoplazmat – kvalitativní PCR

Metoda zahrnuje izolaci DNA ze vzorku kondiciovaného média eukaryotních buněk. Následně je pomocí PCR v reálném čase provedena amplifikace a detekce vysoce konzervované oblasti kódující 16S ribozomální RNA specifické pro mykoplazmata. Tato metoda slouží ke kvalitativnímu stanovení mykoplazmat ve vzorku.

Více
gb PCR Špičky s filtrem

gb PCR Špičky s filtrem gb PCR Špičky s filtrem

gb PCR Špičky s filtrem jsou sterilní, DNase free, RNase free, pyrogen free. Špičky jsou baleny v racku po 96 kusech. Jsou kompatibilní s běžně používanými pipetami různých výrobců. Nejmenší dodávané balení je 1 pack obsahující 10 racků (960 špiček).

Více
1 2 Další