Kategorie

Produkty

qPCR assaye

qPCR assaye

qPCR assaye na zakázku

qPCR assaye na zakázku qPCR assaye na zakázku

Produktem je lyofilizovaná směs 2 primerů a hydrolyzační sondy. V kombinaci s reakční směsí (gb Master Mix podle vlastní volby, popř. jiná reakční směs zákazníka) slouží k provedení qPCR. Assaye na zakázku lze navrhnout, optimalizovat a zhotovit pro libovolné geny a organismy.

Více
qPCR assaye pro lidské referenční geny

qPCR assaye pro lidské referenční geny qPCR assaye pro lidské referenční geny

Produktem je lyofilizovaná směs 2 primerů a hydrolyzační sondy. V kombinaci s reakční směsí (gb Master Mix podle vlastní volby, popř. jiná reakční směs zákazníka) slouží k provedení qPCR. Standardně je možné objednat soupravy pro lidské, potkaní a myší referenční (housekeeping) geny.

Více
qPCR assaye pro myší referenční geny

qPCR assaye pro myší referenční geny qPCR assaye pro myší referenční geny

Produktem je lyofilizovaná směs 2 primerů a hydrolyzační sondy. V kombinaci s reakční směsí (gb Master Mix podle vlastní volby, popř. jiná reakční směs zákazníka) slouží k provedení qPCR. Standardně je možné objednat soupravy pro lidské, potkaní a myší referenční (housekeeping) geny.

Více
qPCR assaye pro potkaní referenční geny

qPCR assaye pro potkaní referenční geny qPCR assaye pro potkaní referenční geny

Produktem je lyofilizovaná směs 2 primerů a hydrolyzační sondy. V kombinaci s reakční směsí (gb Master Mix podle vlastní volby, popř. jiná reakční směs zákazníka) slouží k provedení qPCR. Standardně je možné objednat soupravy pro lidské, potkaní a myší referenční (housekeeping) geny.

Více
qPCR standardy pro referenční geny

qPCR standardy pro referenční geny qPCR standardy pro referenční geny

Standardy jsou volitelný doplněk ke qPCR assayím. Slouží jako pozitivní kontrola k ověření validity analýzy při použití qPCR assayí. Pozitivní výsledek při analýze standardu znamená, že v konkrétním experimentu fungovala assay správně. Ke každé Assayi pro referenční geny lze objednat příslušný qPCR standard. qPCR standard obsahuje plazmid se zaklonovanou DNA specifickou pro daný referenční gen daného organismu.

Více