testování buněčných linií

testování buněčných linií

Detekce mykoplazmat – biochemický test

Detekce mykoplazmat – biochemický test Detekce mykoplazmat – biochemický test

Jedná se o selektivní biochemický test, který využívá aktivitu mykoplazmálních enzymů, které se vyskytují v drtivé většině ze 180 druhů mykoplazmat, ale v eukaryotických buňkách nejsou přítomny.

Více
Detekce mykoplazmat – kvalitativní PCR

Detekce mykoplazmat – kvalitativní PCR Detekce mykoplazmat – kvalitativní PCR

Metoda zahrnuje izolaci DNA ze vzorku kondiciovaného média eukaryotních buněk. Následně je pomocí PCR v reálném čase provedena amplifikace a detekce vysoce konzervované oblasti kódující 16S ribozomální RNA specifické pro mykoplazmata. Tato metoda slouží ke kvalitativnímu stanovení mykoplazmat ve vzorku.

Více
Autentizace buněčných linií

Autentizace buněčných linií Autentizace buněčných linií

Pomocí forenzního kitu, metodou multiplexní PCR, jsou amplifikovány vybrané autozomální polymorfismy, které jsou poté separovány kapilární elektroforézou. Jedná se o standardně využívanou metodu nejen pro autentizace buněčných linií, ale i ve forenzních aplikacích.

Více