OLIGO & PROBES

GENERI BIOTECH je společnost certifikovaná pro normy EN ISO 9001 a 13485, která vyrábí oligonukleotidy podle požadavků zákazníků. Syntézy provádíme od roku 1995, každý rok vyrobíme několik desítek tisíc sekvencí v mnoha kategoriích: nemodifikovaná oliga, různě modifikovaná, různě purifikovaná, určená pro různé techniky (biologické metody založené hlavně na PCR, NGS, biofyzikální studie atd.). Vyrábíme také real-time PCR sondy. Know-how, ke kterému jsme přišli za více než 25 let syntéz oligo, jsme vtělili do vývoje našich dalších produktů, hlavně IVD kitů a Life Sciences produktů.

V Česku, na Slovensku a v okolních zemích dodáváme naše produkty přímo koncovým uživatelům, jinde v zahraničí naše produkty realizujeme prostřednictvím obchodních partnerů a distribuční sítě.

Syntéza oligo na zakázku

Syntéza oligo na zakázku Syntéza oligo na zakázku

Oligonukleotidy syntetizujeme v GENERI BIOTECH na polystyrenových kolonkách (Highly cross-linked polystyrene beads support). Oligonukleotidy takto syntetizované mají ve srovnání s použitím běžného CPG supportu velmi nízké zastoupení nedosyntetizovaných kratších řetězců.

Více
GEMINI™ sondy

GEMINI™ sondy GEMINI™ sondy

Sondy GEMINI™ jsou typem real-time PCR sond vyvinutých v GENERI BIOTECH. Technologie GEMINI je založena na umístění interních quencherů do sekvence sondy. Výsledkem je silnější zhášení a nižší background signál. Sondy jsou HPLC purifikovány (cena za purifikaci je součástí ceny za sondu).

Více
SEQplus sekvenační primery

SEQplus sekvenační primery SEQplus sekvenační primery

Modifikace 5´-SEQplus na sekvenačním primeru umožní čtení sekvence už od 2. baze sekvenované DNA. Tuto modifikaci nabízíme pro jakoukoliv uživatelskou sekvenci nebo jako součást hotových sekvenačních primerů.

Více
Duálně značené hydrolyzační sondy

Duálně značené hydrolyzační sondy Duálně značené hydrolyzační sondy

Technologie duálně značených hydrolyzačních sond (tzv. TaqMan® sondy) využívá 5 ́-3 ́ exonukleázové aktivity Taq DNA polymerázy ke štěpení duálně značené hydrolyzační sondy. Hydrolyzační sondy jsou značeny na 5´ konci fluorescenčním barvivem (reporterem) a na 3´ konci zhášečem (quencherem).

Více
Jednoduše značené hybridizační sondy – FRET sondy

Jednoduše značené hybridizační sondy – FRET sondy Jednoduše značené hybridizační sondy – FRET sondy

Systém jednoduše značených sond (tzv. FRET sond) se skládá z páru sond, z nichž jedna je značena na 3 ́ konci donorovým fluoroforem (3´FAM) a druhá je značena na 5 ́ konci akceptorovým fluoroforem (5´CFR 610 nebo 635). Sondy jsou navrženy tak, aby hybridizovaly přilehle vedle sebe na produkt PCR. Sondy jsou HPLC purifikovány (cena za purifikaci je součástí ceny za sondu).

Více
in-stock SEQplus sekvenační primery

in-stock SEQplus sekvenační primery in-stock SEQplus sekvenační primery

Nejběžnější sekvenační SEQplus primery skladem. Modifikace 5´-SEQplus na sekvenačním primeru umožní čtení sekvence už od 2. baze sekvenované DNA. Tuto modifikaci nabízíme pro jakoukoliv uživatelskou sekvenci nebo jako součást hotových sekvenačních primerů.

Více
primery pro NGS

primery pro NGS primery pro NGS

Nabízíme primery pro platformy NGS (Next Generation Sequencing) v HPLC kvalitě dostupné ve scale 20 nmol.

Více
oligo DUPLEX

oligo DUPLEX oligo DUPLEX

Na zakázku připravíme dvouřetězcovou DNA (oligo DUPLEX) z komplementárních jednořetězcových oligonukleotidů (ssDNA). Duplex zhotovíme z Vašich objednaných oligonukleotidů, případně navrhneme komplementární ssDNA k Vámi dodanému oligu.

Více
Inosin

Inosin Inosin

2´deoxyinosin je „univerzální“ baze (má schopnost se vázat na každou ze 4 standardních bazí). Může byt umístěn kdekoliv v řetězci oligonukleotidu.

Více
in-stock oligonukleotidy

in-stock oligonukleotidy in-stock oligonukleotidy

Nejčastěji zadávané sekvence máme připraveny jako hotový in-stock produkt. Výhodou in-stock oligo produktů je purifikace, kterou není třeba zadávat a platit zvlášť.

Více
Amino C7sp

Amino C7sp Amino C7sp

Aminoskupina je vázána na 3' konec řetězce oligonukleotidu 7-uhlíkovým spacerem. Používá se jako mezistupeň pro další úpravy oligonukleotidu (vazba na speciální povrchy, konjugace) při zachování 5' konce pro jinou modifikaci a jako blokáda 3' polymerázové extenze.

Více
Amino C3sp

Amino C3sp Amino C3sp

Aminoskupina je vázána na 5' konec řetězce oligonukleotidu 3-uhlíkovým spacerem. Používá se jako mezistupeň pro další úpravy oligonukleotidu (vazba na speciální povrchy, konjugace).

Více
Předchozí 1 2 3 5