modifikované oligonukleotidy

modifikované oligonukleotidy

Nejběžnější modifikace jsou na konci řetězce – na 3´ nebo na 5´ konci, popř. jejich kombinace. Modifikující molekula může být i uprostřed řetězce, baze v řetězci mohou být zaměněny za jejich analog, do řetězce mohou být vloženy spacery různé délky a povahy, funkční skupiny nebo molekuly. Modifikována může být i fosfátová vazba v řetězci na všech nebo jen na některých pozicích.

Méně běžné modifikace nebo jejich kombinace doporučujeme nejprve konzultovat, protože existují mnohá omezení pro syntézu i pro purifikaci výsledného produktu.

Symetric doubler

Symetric doubler Symetric doubler

Používá se k symetrickému větvení oligonukleotidu. Může být navázán k oligonukleotidu kdekoliv v řetězci s výjimkou 3' konce.

Více
TET

TET TET

Tetrachlorofluorescein se běžně používá pro multiplexní reakce s FAM a HEX. Může být navázán k oligonukleotidu na 5' konci.

Více
Thiol SH

Thiol SH Thiol SH

Používá se jako mezistupeň pro další úpravy oligonukleotidu (vazba na speciální povrchy, konjugace) a jako blokáda 3' polymerázové extenze. Může být navázán k oligonukleotidu na 5' konci i 3' konci.

Více
Thiol S-S

Thiol S-S Thiol S-S

Používá se jako mezistupeň pro další úpravy oligonukleotidu (vazba na speciální povrchy, konjugace). Může být navázán k oligonukleotidu na 5' konci.

Více
Trimethoxystilben

Trimethoxystilben Trimethoxystilben

Používá se pro zvýšení stability duplexu. Zvyšuje teplotu tání až o 10 °C. Umožňuje přípravu hybridizačních sond se zvýšenou afinitou ke komplementárním sekvencím. Může být navázán k oligonukleotidu na 5' konci.

Více
Uaq

Uaq Uaq

Používá se pro zvýšení stability duplexu. Zvyšuje teplotu tání a specifitu hybridizačních sond. Může být navázán k oligonukleotidu na 3' konci.

Více
ATTO barviva

ATTO barviva ATTO barviva

ATTO barviva jsou řada fluorescenčních barviv, které poskytují všechny klíčové vlastnosti požadované pro moderní fluorescenční technologie se spektrální oblastí od 350 nm v UV do 750 nm v blízké infračervené oblasti.

Více
1 5 6 7 Další