OLIGO & PROBES

GENERI BIOTECH je společnost certifikovaná pro normy EN ISO 9001 a 13485, která vyrábí oligonukleotidy podle požadavků zákazníků. Syntézy provádíme od roku 1995, každý rok vyrobíme několik desítek tisíc sekvencí v mnoha kategoriích: nemodifikovaná oliga, různě modifikovaná, různě purifikovaná, určená pro různé techniky (biologické metody založené hlavně na PCR, NGS, biofyzikální studie atd.). Vyrábíme také real-time PCR sondy. Know-how, ke kterému jsme přišli za více než 25 let syntéz oligo, jsme vtělili do vývoje našich dalších produktů, hlavně IVD kitů a Life Sciences produktů.

V Česku, na Slovensku a v okolních zemích dodáváme naše produkty přímo koncovým uživatelům, jinde v zahraničí naše produkty realizujeme prostřednictvím obchodních partnerů a distribuční sítě.

CFR 635

CFR 635 CFR 635

CFR 635 je fluorofor z oranžovo-červené oblasti. Používá se jako vhodná alternativa za LC red 640. CFR 635 může být navázán k oligonukleotidu pouze na 5´konci.

Více
Thiol SH

Thiol SH Thiol SH

Používá se jako mezistupeň pro další úpravy oligonukleotidu (vazba na speciální povrchy, konjugace) a jako blokáda 3' polymerázové extenze. Může být navázán k oligonukleotidu na 5' konci i 3' konci.

Více
Thiol S-S

Thiol S-S Thiol S-S

Používá se jako mezistupeň pro další úpravy oligonukleotidu (vazba na speciální povrchy, konjugace). Může být navázán k oligonukleotidu na 5' konci.

Více
JOE

JOE JOE

6-karboxy-4', 5'-dichlor-2', 7'-dimethoxyfluorescein se běžně používá pro multiplexní reakce s FAM. Může být navázán k oligonukleotidu na 5' konci.

Více
Cy3.5

Cy3.5 Cy3.5

Může být navázán k oligonukleotidu kdekoliv v řetězci s výjimkou 3' konce.

Více
BHQ1

BHQ1 BHQ1

Quencher vhodný pro fluorofory emitující v rozsahu vlnových délek 480 - 580 nm. Může být navázán k oligonukleotidu kdekoliv v řetězci.

Více
BHQ2

BHQ2 BHQ2

Quencher vhodný pro fluorofory emitující v rozsahu vlnových délek 540 - 670 nm. Může být navázán k oligonukleotidu kdekoliv v řetězci.

Více
BHQ3

BHQ3 BHQ3

Quencher vhodný pro fluorofory emitující v rozsahu vlnových délek 620 - 730 nm. Může být navázán k oligonukleotidu na 3'-konci.

Více
BBQ650

BBQ650 BBQ650

Quencher vhodný pro fluorofory emitující v rozsahu vlnových délek 550 - 750 nm. Může být navázán k oligonukleotidu na 5'-konci i 3'-konci.

Více
Spacer 18

Spacer 18 Spacer 18

Může být navázán k oligonukleotidu kdekoliv v řetězci s výjimkou 3' konce. Jedná se o nejdelší spacer, který může být navázán v rámci jedné modifikace.

Více
Spacer C12

Spacer C12 Spacer C12

Může být navázán k oligonukleotidu kdekoliv v řetězci s výjimkou 3' konce. Lze vázat několikrát za sebou.

Více