TESTY PRO VEŘEJNOST

TESTY PRO VEŘEJNOST

Testy pro veřejnost, které GENERI BIOTECH provádí, jsou zaměřeny dvěma směry: paternitní test (zpravidla test otcovství) pro soukromé osoby i pro soudy, test genetického původu.

akreditovaná zkouška otcovství

akreditovaná zkouška otcovství akreditovaná zkouška otcovství

Akreditovaná zkouška otcovství je dokument o genetickém testu otcovství (protokol o zkoušce podle normy ISO 17025) s ověřenou identitou účastníků vydaný znaleckým ústavem na žádost účastníků testu. Dokument má vypovídací hodnotu sám o sobě nebo na jeho základě může být vydán běžný znalecký posudek k určení otcovství.

Více
P-TEST all inclusive

P-TEST all inclusive P-TEST all inclusive

Anonymní test znamená, že v žádném kroku testování (odeslání soupravy, příjem a zpracování vzorků, výdej výsledku) není možné spojit vzorek či jeho výsledek s vaší totožností. Pouze vy máte přístup k informacím ohledně postupu testování a konečnému výsledku DNA testu otcovství. Pokud si to sami nepřejete, nemusíte vaši totožnost vůbec udávat.

Více
znalecké testy otcovství pro soudy

znalecké testy otcovství pro soudy znalecké testy otcovství pro soudy

V případě, kdy soud jmenuje znaleckou kancelář znalcem ve věci určení otcovství (popření otcovství), znalecká kancelář se ujímá odpovědnosti za odběr vzorků u osob, u kterých je nutné provést odběr.

Více