TESTY PRO VEŘEJNOST

TESTY PRO VEŘEJNOST

GENERI BIOTECH provádí testy otcovství pro soukromé osoby i pro soudy.

P-TEST all inclusive

P-TEST all inclusive P-TEST all inclusive

Anonymní test znamená, že v žádném kroku testování (odeslání soupravy, příjem a zpracování vzorků, výdej výsledku) není možné spojit vzorek či jeho výsledek s vaší totožností. Pouze vy máte přístup k informacím ohledně postupu testování a konečnému výsledku DNA testu otcovství. Pokud si to sami nepřejete, nemusíte vaši totožnost vůbec udávat.

Více
znalecké testy otcovství pro soudy

znalecké testy otcovství pro soudy znalecké testy otcovství pro soudy

V případě, kdy soud jmenuje znalce ve věci určení otcovství (popření otcovství), znalec se ujímá odpovědnosti za odběr vzorků u osob, u kterých je nutné provést odběr.

Více