znalecké testy otcovství

znalecké testy otcovství

pro soudy nebo pro soukromé osoby

znalecké testy otcovství pro soudy

znalecké testy otcovství pro soudy znalecké testy otcovství pro soudy

V případě, kdy soud jmenuje znaleckou kancelář znalcem ve věci určení otcovství (popření otcovství), znalecká kancelář se ujímá odpovědnosti za odběr vzorků u osob, u kterých je nutné provést odběr.

Více