znalecké testy otcovství

znalecké testy otcovství

pro soudy nebo pro soukromé osoby

znalecké testy otcovství pro soudy

znalecké testy otcovství pro soudy znalecké testy otcovství pro soudy

V případě, kdy soud jmenuje znalce ve věci určení otcovství (popření otcovství), znalec se ujímá odpovědnosti za odběr vzorků u osob, u kterých je nutné provést odběr.

Více