MOJE OLIGO

MOJE OLIGO je soukromý seznam všech sekvencí, které si za celou historii produkce oligonukleotidů v GB zákazníci v GENERI BIOTECH objednali. Kompletní databáze obsahuje všechny sekvence nasyntetizované v GB od samého počátku v roce 1995. Databáze byla spuštěna v roce 1998 a od té doby prošla několika podstatnými vylepšeními.

V databázi MOJE OLIGO můžete pracovat bez ohledu na to, zda jste na našich stránkách přihlášeni či ne. Každý zákazník obdrží výchozí kód MOJE OLIGO, který mu umožní vstoupit do databáze po první objednávce oligonukleotidů. Přístupový kód do MOJE OLIGO je uveden na každém dodacím listu.

Vaše MOJE OLIGO záznamy jsou dostupné vám k dispozici v Zákaznickém portále pod touto ikonou:

Kdybyste chtěli vyzkoušet, jak funguje MOJE OLIGO, vstupte do Zákaznického portálu, klikněte na ikonu a vložte kód Project_22. Stiskněte tlačítko a uvidíte zkušební databázi.

Nepřihlášený uživatel

Nepřihlášený uživatel může použít svůj defaultní kód MOJE OLIGO pro přístup k základním datům: sekvence, název oligonukleotidu, kód oligonukleotidu, dodávaný výtěžek, fyzické parametry, oligonukleotidu, datum syntézy, apod.

Přihlášený uživatel

Další funkce databáze se vám zpřístupní poté, co se na našich stránkách zaregistrujete a budete pracovat v režimu přihlášeného uživatele.

Jako přihlášený uživatel můžete automaticky využívat nejen svou vlastní databázi, ale také můžete pomocí různých kódů získat přístup k dalším seznamům sekvencí (viz informace na konci tohoto textu).

MOJE OLIGO jako laboratorní zápisník

Během objednávky můžete v poli „Pracovní poznámky uživatele k oligonukleotidu/sondě“ ke každému záznamu sekvence připojit svou osobní poznámku.

Tyto poznámky zůstanou v MOJE OLIGO trvale zaznamenané a můžete k nim přidávat další poznámky z laboratorních pokusů apod.

MOJE OLIGO jako nástroj pro opakované objednání

Pokud se rozhodnete znovu objednat již dříve objednané sekvence („staré sekvence“), označíte je v databázi MOJE OLIGO a zkopírujete do OLIGO NOTESu. Při vytváření nové objednávky pak použijete tlačítko „Zkopírovat z NOTESu“. V NOTESu můžete změnit buď celé sekvence a/nebo některé jejich parametry.

Přizpůsobení kódu MO vlastním potřebám

Jak bylo uvedeno, svůj defaultní kód MOJE OLIGO obdržíte při prvním objednání. Tento kód můžete nadále používat nebo jej změnit tak, aby se vám lépe pamatoval. Tím, že změníte kód MOJE OLIGO pro všechny vaše sekvence, změní se váš kód MOJE OLIGO obecně a od té chvíle bude u všech vašich záznamů uváděn nový kód.

Můžete si také vytvořit svůj vlastní kód MOJE OLIGO a zvolit si pouze část databáze, která bude pod tímto kódem přístupná (např. když chcete rozdělit rozsáhlou databázi podle projektů, apod.)

Abyste měli přehled o všech vámi používaných kódech MOJE OLIGO, je vám k dispozici tabulka „Seznam všech použitých kódů MOJE OLIGO“. Po kliknutí na vybraný kód MOJE OLIGO se zobrazí seznam oligo záznamů vedených pod tímto kódem.

V jakých případech oceníte možnost změny kódu MOJE OLIGO

Z předchozího odstavce vyplývá, že změna kódu MOJE OLIGO vám umožní rozdělit soubor vašich sekvencí do menších skupin nastavených podle vaší potřeby. Skupiny můžete sdílet se svými kolegy nebo si k některým skupinám ponechat přístup pouze pro sebe. Když změníte kód MOJE OLIGO, můžete tak vyřešit problémy vyskytující se typicky při práci ve skupinách. Máte možnost:

  • Rozdělit část svých záznamů a převést je na své kolegy, čímž jim zpřístupníte pouze vybrané části
  • Sloučit záznamy vašich kolegů do jedné skupiny přístupné pod jedním stejným kódem MOJE OLIGO
  • Převést záznamy odcházejícího kolegy do databáze někoho jiného
  • Při odchodu na nové pracoviště můžete svým bývalým kolegům přenechat jen tu část své databáze, která je pro ně důležitá
  • Předchozí pracoviště může dokonce znepřístupnit záznamy odcházejícímu zaměstnanci – změní kód MOJE OLIGO na nový, který zaměstnanec nezná

Je nutné si uvědomit, že rozdělení vaší databáze MOJE OLIGO na více kódů je retrospektivní a vztahuje se jen na již existující databázi. Pro případ nových objednávek budete nadále používat pouze jediný kód MOJE OLIGO (viz předchozí odstavec).

Základní pravidla MOJE OLIGO

  • Záznam o sekvenci se do MOJE OLIGO dostane výlučně prostřednictvím objednání v GENERI BIOTECH.
  • V MOJE OLIGO je každý záznam o sekvenci jedinečný a nelze jej ani kopírovat, ani vymazat. Jestliže chcete sekvence zpřístupnit více uživatelům, musíte sdílet kód MOJE OLIGO, který se na záznamy vztahuje.