uvedení nového produktu na trh

V druhém čtvrtletí 2019 uvedeme na trh další produkty gb ONCO z řady detekce BCR-ABL:

gb ONCO BCR-ABL MAJOR/GUSB

gb ONCO BCR-ABL MAJOR/GUSB

Real-time PCR diagnostický kit umožňuje detekci a kvantifikaci hlavních transkriptů b2a2 a b3a2 fúzního genu BCR-ABL1. Zkouška je založena na one-step RT-qPCR za použití fluorescenčně značených sond. Kvantifikace fúzního a referenčního transkriptu (GUSB) se zpracovává v jedné zkumavce.

Dozvědět se více

gb ONCO BCR-ABL MINOR

gb ONCO BCR-ABL MINOR

gb ONCO BCR-ABL MINOR rozšiřuje řadu souprav pro kvantitativní stanovení exprese fúzního genu BCR-ABL1 na pozadí referenčního genu (ABL1). Souprava je založena na metodice one-step RT-qPCR, která umožňuje rychlé a jednoduché stanovení.

Dozvědět se více

gb ONCO BCR-ABL MICRO

gb ONCO BCR-ABL MICRO

gb ONCO BCR-ABL MICRO rozšiřuje řadu souprav pro kvantitativní stanovení exprese fúzního genu BCR-ABL1 na pozadí referenčního genu (ABL1). Souprava je založena na metodice one-step RT-qPCR, která umožňuje rychlé a jednoduché stanovení.

Dozvědět se více

gb ONCO EGFR T790M

gb ONCO EGFR T790M

Souprava gb ONCO EGFR T790M umožňuje detekci a kvantifikaci somatické mutace EGFR T790M (2369C>T, rs121434569) v lidské DNA. Receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR) patří do rodiny tyrozinkinázových receptorů.

Dozvědět se více

Na podzim roku 2019 připravujeme tyto produkty:

gb ONCO BCR-ABL DETECT

gb ONCO BCR-ABL DETECT

gb ONCO BCR-ABL DETECT slouží ke kvalitativnímu stanovení typu přestavby fúzního genu BCR-ABL1. Kromě běžně se vyskytujících fúzí kit detekuje i raritní přestavby. Metodika založená na one-step RT-qPCR zajišťuje rychlé méně pracné a především semikvantitativní stanovení typu fúze, propracovaný systém kontrol zajišťuje validitu výsledku a jeho adekvátní interpretaci.

Dozvědět se více