uvedení nového produktu na trh

V prvním čtvrtletí 2019 uvedeme na trh další produkty gb ONCO z řady detekce BCR-ABL:

gb ONCO BCR-ABL MAJOR/GUSB

gb ONCO BCR-ABL MAJOR/GUSB

Real-time PCR diagnostický kit umožňuje detekci a kvantifikaci hlavních transkriptů b2a2 a b3a2 fúzního genu BCR-ABL1. Zkouška je založena na one-step RT-qPCR za použití fluorescenčně značených sond. Kvantifikace fúzního a referenčního transkriptu (GUSB) se zpracovává v jedné zkumavce.

Dozvědět se více

gb ONCO BCR-ABL MINOR

gb ONCO BCR-ABL MINOR

gb ONCO BCR-ABL MINOR rozšiřuje řadu souprav pro kvantitativní stanovení exprese fúzního genu BCR-ABL1 na pozadí referenčního genu (ABL1). Souprava je založena na metodice one-step RT-qPCR, která umožňuje rychlé a jednoduché stanovení.

Dozvědět se více

gb ONCO BCR-ABL MICRO

gb ONCO BCR-ABL MICRO

gb ONCO BCR-ABL MICRO rozšiřuje řadu souprav pro kvantitativní stanovení exprese fúzního genu BCR-ABL1 na pozadí referenčního genu (ABL1). Souprava je založena na metodice one-step RT-qPCR, která umožňuje rychlé a jednoduché stanovení.

Dozvědět se více

Na podzim roku 2019 připravujeme tyto produkty:

gb ONCO BCR-ABL DETECT

gb ONCO BCR-ABL DETECT

gb ONCO BCR-ABL DETECT slouží ke kvalitativnímu stanovení typu přestavby fúzního genu BCR-ABL1. Kromě běžně se vyskytujících fúzí kit detekuje i raritní přestavby. Metodika založená na one-step RT-qPCR zajišťuje rychlé méně pracné a především semikvantitativní stanovení typu fúze, propracovaný systém kontrol zajišťuje validitu výsledku a jeho adekvátní interpretaci.

Dozvědět se více

V lednu 2019 zahájíme výrobu gb PCR Plastic produktové linie. Začneme se čtyřmi druhy PCR pipetovacích špiček:

gb PCR Špičky s filtrem

gb PCR Špičky s filtrem

 

gb PCR Špičky s filtrem 10 µL

gb PCR Špičky s filtrem 100 µL

gb PCR Špičky s filtrem 200 µL

gb PCR Špičky s filtrem 1250 µL

Špičky budou dostupné od Ledna 2019.

Před objednáním doporučujeme odebrat vzorky.

Dozvědět se více