O nás

GENERI BIOTECH byla založena v roce 1995 původně jako výroba oligonukleotidů.

Naše produkty

Syntéza oligonukleotidů zůstává dodnes pilířem společnosti. Na know-how syntézy různých modifikací oligo jsou postaveny hlavně naše real-time PCR IVD kity, s jejichž vývojem jsme začali v roce 2010. Naše portfolio IVD kitů krok po kroku trvale narůstá. V roce 2023 GENERI BIOTECH úspěšně završila IVDR certifikaci (TÜV SÜD) svých in vitro diagnostických produktů podle nařízení EU 2017/746.

Od konce milénia GENERI BIOTECH provádí vlastní R&D, v posledních letech jsme naše vývojové projekty soustředili plně na vývoj produktů. Jsme zaměřeni hlavně na oblast onkologické diagnostiky.

Jako určitý vedlejší produkt našeho vývoje IVD přišly Life Sciences produkty. Co jsme museli vývojově zvládnout pro naše IVD, jsme začali vyrábět jako samostatné produkty. Mastermixy jsou toho dobrým příkladem.

Náš R&D

Našimi produkty oslovujeme segmenty trhu laboratorní diagnostiky v lidské medicíně a R&D. Trvale rozšiřujeme portfolio produktů a zároveň budujeme obchodní síť. V zahraničí hledáme spolehlivé obchodní partnery pro další distribuční místa.

Protože naše produkty jsou založeny na vysoké míře inovací, věnujeme pozornost získávání nových talentovaných pracovníků. Od roku 2000 trvale máme na pracovišti diplomanty z Farmaceutické fakulty UK a Fakulty Chemicko- technologické Univerzity Pardubice. Do GENERI BIOTECH přijímáme i postgraduální studenty. Ti v rámci experimentální části své výuky řeší určitou část našich výzkumných projektů.

Naše spolupráce

GENERI BIOTECH má trvale zájem o výsledky akademického výzkumu, které lze po dalším vývoji přetavit v komerční produkt. V minulosti jsme zakoupili několik licencí k využití výsledků akademického výzkumu. Snažíme se vytvořit tým externích konzultantů z oblastí, které nás vývojově zajímají.

Vyhledáváme spolupráci s akademickými pracovišti, nemocnicemi i dalšími firmami na konkrétních projektech.

Naše pharma testování

V roce 2015 jsme se rozhodli systematicky rozvíjet komplexní testovací služby, které jsme v předešlých letech zajišťovali pro partnery ve pharma a biotech byznysu. Po zkušenostech se zakázkami pro několik evropských firem jsme splnili požadavky pro správnou laboratorní praxi (GLP) a správnou výrobní praxi (GMP) a stále více se angažujeme v tomto zajímavém segmentu trhu.