Management

Společnost je tvořena 5 částmi. V čele každé části stojí zástupce ředitele pro danou část. Ten je nadřízeným vedoucích oddělení v dané části.

Radovan Haluza, PhD. - CEO

Radovan Haluza, PhD. - CEO

 • 1985 absolvování Farmaceutické fakulty UK
 • 2004 PhD. na Přírodovědecké fakultě UK
 • druhá polovina osmdesátých let – založení molekulární genetiky ve Fakultní nemocnici Hradec Králové
 • 1995 založení GENERI BIOTECH s.r.o., zde ředitelem společnosti a jediným společníkem
Mgr. Zuzana Preclíková - vedoucí části Obchod a marketing

Mgr. Zuzana Preclíková - vedoucí části Obchod a marketing

 • 2010 absolvování Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice
 • 2010 – GB – V+V pracovník
 • 2013 – GB – vedoucí výroby diagnostických souprav
 • 2017 – GB – zástupce ředitele pro část Výroba
 • 2019 – GB – zástupce ředitele pro část Obchod a marketing
Antonín Libra, PhD. - vedoucí části Výzkum a vývoj

Antonín Libra, PhD. - vedoucí části Výzkum a vývoj

 • 2002 – absolvování Farmaceutické fakulty UK
 • 2006 – PhD. na Farmaceutické fakultě UK, obor farmakologie a toxikologie
 • od r. 2006 – GB; zde vedoucí oddělení biotechnologických služeb
 • 2011 – GB – zástupce ředitele pro část Výroba a vývoj; po rozdělení vývoje a výroby zástupce ředitele pro část Výzkum a vývoj
Mgr. Zuzana Rožnovská - vedoucí části Testování

Mgr. Zuzana Rožnovská - vedoucí části Testování

 • 2007 – absolvování Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice
 • 2007 – 2018 – výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu organických syntéz Pardubice
 • 2018 – 2020 – odborný pracovník v části Testování
 • 2020 – dosud – Zástupce ředitele pro část Testování
Ing. Jakub Vaňásek - vedoucí části Výroba

Ing. Jakub Vaňásek - vedoucí části Výroba

 • 2015 – absolvování Fakulty chemické, Vysoké učení technické v Brně
 • 2015 – 2017 – výzkumný pracovník v GB
 • 2017 – 2019 – vedoucí výroby diagnostických souprav v GB
 • 2019 – dosud – zástupce ředitele pro část Výroba v GB