Produktové linie

1. Výroba in vitro diagnostických kitů

1. Výroba in vitro diagnostických kitů

ISO 13485

segment trhu: laboratorní medicína

 skupiny IVD kitů:

 • HEMO – kity pro detekci trombofilních mutací
 • PHARM – kity pro detekci farmakogeneticky důležitých mutací
 • GENETIC – kity pro lékařskou genetiku
 • MICRO – kity pro detekci mikroorganizmů
 • ONCO – kity pro onkologii
2. Výroba Life Sciences produktů

2. Výroba Life Sciences produktů

ISO 9001, ISO/IEC 17025

segment trhu: věda, výzkum

skupiny produktů:

 • oligonukleotidy
 • qPCR sondy
 • kity pro izolaci DNA
 • PCR reagencie
 • qPCR assaye
 • qPCR standardy
 • testování buněčných linií
 • plazmidový servis
3. Testování a QC služby

3. Testování a QC služby

GLP, GMP

segment trhu: pharma/biotech

 • GLP – testování ve vývoji léčiv ve fázích: drug discovery, preklinické a klinické testování
 • GMP – QC ve farmaceutické výrobě biologických léčiv
4. Testovací služby pro veřejnost

4. Testovací služby pro veřejnost

ISO 9001, ISO/IEC 17025

segment trhu: veřejnost

 • paternitní testy
 • testy genetického původu

segment trhu: instituce

 • služby znaleckého ústavu