Výzkum & Vývoj

Trvalý rozvoj společnosti je zajištěn uváděním nových produktů na trh, jejichž vysoký inovativní potenciál je výsledkem výzkumu a vývoje, který jsme do produktu vložili.  R&D tak vytváří novou přidanou hotnotu produktů, které jsou díky tomu uživatelsky zajímavé a příjemné a tedy i komerčně úspěšné.

R&D v GENERI BIOTECH míří do těchto oblastí:

  • Zlepšování technologie syntéz a purifikací modifkovaných oligonukleotidů a real-time PCR sond
  • Vývoj diagnostických kitů pro onkologii
  • Vývoj diagnostických kitů pro určení mutačního stavu v genetice a farmakogenetice

GENERI BIOTECH má trvalý zájem o takové výsledky akademického výzkumu, které mohou být po další nutné fázi vývoje v GENERI BIOTECH vtěleny do komerčního produktu.

Trvale hledáme spolehlivé partnery z akademického nebo univerzitního prostředí, nemocnic nebo soukromých společností pro vzájemně výhodnou spolupráci na projektech.